Sprva so v Ljubljani nameravali zaračunati le polovično takso, da bi gostinci lažje zagnali svojo dejavnost. Ker je vremenska napoved za maj slaba, so se odločili, da bo uporaba javnih površin za gostinske vrtove v mesecu maju brezplačna.

FOTO: MOL

Iz Mestne občina Ljubljana so sporočili, da bodo najemnike gostinskih vrtov in prostorov, oprostili plačila najemnin do konca maja. Sprva so nameravali zaračunati le polovično takso, da bi gostinci lažje zagnali svojo dejavnost. Ker je vremenska napoved za maj slaba, so se odločili, da bo uporaba javnih površin za gostinske vrtove v mesecu maju brezplačna.

Sprva so najemnike gostinskih lokalov in prostorov v Mestni občini Ljubljana oprostili plačila najemnin med 15. marcem in 30. aprilom, torej v času, ko so morali zaradi epidemije novega koronavirusa lokale zapreti.

V Mariboru bodo odpisali polovico

Medtem so se v Mestni občini Maribor, kot smo že poročali, odločili, da bodo najemniki javnih površin za maj in julij plačali le polovico najemnine. Za to obdobje bodo na občini objavili nov razpis, ker je dosedanji zajemal samo obdobje marec-april.

“Ob tem bodo najemniki, ki imajo sicer sklenjene letne pogodbe o najemu javne površine, v teh dveh mesecih sklenili mesečni pogodbi, v katerih se bodo lahko dogovorili o uporabi manjše ali večje površine, kot jo imajo sicer dogovorjeno v »rednih«, letnih pogodbah,” so še nam dejali in dodali, da nefinančnih subvencij za najemnine za (gostinske) lokale v lasti MOM za mesece po aprilu 2020 niso predvideli.

Razpis za marec in april še vedno traja

Razpis za obdobje od 15. marca do 31. marca ter za celoten april, je še odprt do nedelje, 31. maja. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 v skupni okvirni višini do 82.500 evrov. Pravočasno prispele vloge bo po preteku razpisnega roka odprla komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Maribor. Odpiranje vlog ni javno. Na odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost vlog v smislu ugotavljanja ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.

Upravičencem do nefinančne subvencije pristojni organ na predlog komisije izda Sklep o odobritvi nefinančne subvencije. Po pravnomočnosti sklepa se nefinančna subvencija zagotovi tako, da se izstavi dobropis za znesek odobrene nefinančne subvencije, v skladu z višino najemnine po najemni pogodbi ter izdanim računom

Razpisna dokumentacija je objavljena TUKAJ. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo pri: Darko Lorenčič na telefonski številki (02) 22 01 406 in elektronskem naslovu darko.lorencic@maribor.si.