Po številu izstopajo tudi kršitve v obliki nepravilnega parkiranja v okolici mariborske glavne tržnice. Več kršitev tudi na mestih rezerviranih za zaposlene UKC Maribor.

4. maja je v Mariboru ponovno stekel plačljiv parking na javnih plačljivih parkiriščih v lasti Mestne občine Maribor. Mariborsko medobčinsko redarstvo je od 16. marca 2020 dalje skoraj v celoti svoje delo usmerilo v ukrepe v zvezi z epidemijo kovid-19.

V tem času opravili več kot 4000 nadzorov

Kot so pojasnili na Medobčinskem redarstvu, so v tem času, do 30. aprila, redarji opravili 4132 nadzorov. Pri tem so izrekli 212 opozoril zaradi nespoštovanja predpisov s tega področja – odloki Vlade RS in sklepi župana, ki se nanašajo na prepoved zbiranja in zadrževanja na javnih krajih, spoštovanje pravil v trgovinah. Prejeli so tudi 307 prijav občanov. Ves ta čas je delalo na terenu 12 medobčinskih redarjev.

»Zaradi nespoštovanja odlokov (predvsem kršitev prepovedi zbiranja na javnem kraju, dvakrat pa zaradi nedovoljenega prehajanja med občinami) so redarji zdravstvenemu inšpektoratu tudi predlagali začetek prekrškovnega postopka zoper enajst posameznikov,« dodajo.

Izrekli so 356 glob in izdali 171 opozoril

»Ko govorimo o parkiranju, lahko povemo, da na tem področju zaradi vseh ukrepov –izolacija in na splošno manj prometa, večjih težav zaradi nepravilnega parkiranja skoraj ni bilo,« so še povedali in dodali, da so redarji vseeno izvedli nekaj prekrškovnih postopkov zoper ponavljajoče se kršitelje in zaradi kršitev, s katerimi so ogrožali najranljivejše udeležence v prometu – pešce, kolesarje in invalide. »V tem času so izrekli 356 glob in 171 opozoril.«

Več kršitev na mestih rezerviranih za zaposlene UKC Maribor

V času od 16.. marca do 30. aprila so redarji ugotovili več kršitev tudi pri parkiranju na parkirnih mestih, ki so bila rezervirana za zaposlene v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in sicer na Verstovškovi in Taborski ulici. Skupno 37 kršitev.

»Po številu izstopajo tudi kršitve v obliki nepravilnega parkiranja v okolici mariborske glavne tržnice.« Na Vojašniškem trgu so zabeležili 31 kršitev, na Ribiški ulici 16in na Koroški cesti ter Vojašniški ulici po deset kršitev. Poudarjajo, da je stalni problem nedovoljeno parkiranje na Ulici Vita Kraigherja in ulici Ob jarku.