Temperatura v nekaterih prostorih znaša med 31 in 33 stopinj, najvišja izmerjena je pokazala 37 stopinj.

Poletje je pred vrati in zaradi izjemno visokih temperatur so v UKC Maribor pogosto soočeni z bivanjskimi razmerami, ki niso primerne za opravljanje zdravstvene dejavnosti. V UKC Maribor je trenutno klimatiziranih približno 60 do 70 odstotkov površin. Pred meseci smo poročali, da so najbolj pereče razmere na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Oddelku za internistično medicino, Kliniki za ginekologijo in Kliniki za kirurgijo, kjer večina bolniških sob, ambulant in drugih prostorov, namenjenih zdravstveni dejavnosti, ni hlajenih. Temperatura v prostorih znaša med 31 in 33 stopinj, najvišja izmerjena je pokazala 37 stopinj.

Dela v polnem teku

V letu 2018 so za namen klimatiziranja prostorov UKC Maribor prejeli 22 donacij, kar je skupaj naneslo okoli 18 tisočakov. »V letu 2019 smo do vključno 16. 5. 2019 prejeli tri donacije. Gre za donacije v obliki finančnih sredstev,« so nam skrivnostno dejali v UKC Maribor. Z deli so pričeli včeraj, 20. maja. Le-ta potekajo na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, kjer bo poskrbljeno za 34 notranjih klimatskih enot in dva zunanja, med seboj povezana modula, ter na Oddelku za perinatologijo, kjer bodo namestili 57 notranjih klimatskih enot in tri module.

Na UKC Maribor pojasnijo, da gre za klimatizacijo prostorov, ki so namenjeni pacientom – bolniške sobe, ambulante. »V prihodnje bomo nadaljevali s klimatizacijo dveh nadstropij Klinike za kirurgijo in določenih prostorov na Oddelku za intenzivno interno medicino in Oddelku za gastroenterologijo.«

Zbiranje donacij se nadaljuje

Donacija se lahko nakaže na podračun UKC Maribor številka: SI56 0110 0603 0278 185 s sklicevanjem na številko: SI00 11061-8001-0002. Za pripravo donatorske pogodbe pokličite na telefonsko številko 02/321-26-12 ali 02/321 26 95, oziroma pišite na elektronski naslov donacije@ukc-mb.si.