Konec letošnjega leta se bo občinama Kidričevo in Starše v okviru turistične destinacije Visit Ravno polje pridružila občina Miklavž na Dravskem polju, s čimer bo turistična ponudba destinacije bogatejša za 14 ponudnikov.

Turistična destinacija Visit Ravno polje, ki je uradno stopila na trg januarja letos, nastala pa leto poprej s povezovanjem lokalnih ponudnikov občin Kidričevo in Starše, uspešno deluje. Od otvoritve so uspeli odpreti info točko za destinacijo v muzeju Zbirka podeželja v Starošincah, pripeljati v destinacijo 7 avtobusnih izletnikov, več kot 800 invalidnih obiskovalcev, oblikovati 5 tematskih izletov in privabiti v destinacijo več kot 200 obiskovalcev ob svetovnem dnevu turizma.

V letu 2020 se obetata še najmanj dve občini.

Župani sodelujočih in okoliških občin se strinjajo, da je v povezovanju moč in prihodnost turizma. Konec letošnjega leta se destinaciji pridružuje občina Miklavž na Dravskem polju, kar ponudbo razširi na kar 40 lokalnih ponudnikov. Župani občin Kidričevo, Starše in Miklavž na Dravskem polju skupaj s Sonjo Breznik, oblikovalko turistične destinacije Visit Ravno polje, že aktivno načrtujejo razvoj in promocijo turistične destinacije v prihodnjem letu.

»Želimo ustvarjati ponudbo pisano na kožo novodobnemu turistu, ki išče nova doživetja, ki si želi razširiti obzorja, poskusiti lokalno kulinariko. In želimo jim ponuditi priložnosti, da ostanejo v destinaciji več kot en dan,« je dodala Sonja Breznik, mag. turizma. Destinacija Visit Ravno polje ponuja priložnosti za nova doživetja, spoznavanje kulinarične in turistične ponudbe podeželja in preko tega spoznavanje bogate dediščine Ravnega polja. Čez leto tam poteka več prireditev kot so Špargljijada, Bučijada, Zahvala polju in Park pod tisočerimi zvezdami.