“Raziskava ni preučevala vpliva, ki jih imajo izdelki z glifosatom na raka oziroma na celotno zdravje ljudi, niti ni preučevala varnosti glifosata,” so zapisali v raziskavi Onkološkega inštituta.

Onkološki inštitut Ljubljana je izvedel raziskavo o pojavnosti raka na Dravskem polju s poudarkom na občini Rače-Fram in okoliških naseljih. Pri tem ni ugotovil povečanega tveganja za nastanek proučevanih vrst raka. Edina izjema je naselje Kidričevo, kjer je ugotovil statistično značilno večje tveganje za nastanek pljučnega raka. Rezultate raziskave bo onkološki inštitut danes predstavil v Račah, povzetek pa je objavil tudi na svoji spletni strani. Spomnimo, pred dnevi smo pisali o razgrnitvi raziskave v okviru Onkološkega inštituta, pri kateri je zanima zlasti podatek, kako bližnja tovarna herbicida Boom Efekt vpliva na zdravje okoliških ljudi.

Povečanje raka na Dravskem polju podobno kot po vsej državi

Sodeč po rezultatih raziskave, se število novih primerov raka na Dravskem polju z leti povečuje, a je povečevanje števila novih primerov raka značilno tudi za preostalo Slovenijo in razviti svet, predvsem zaradi staranja prebivalstva.

Najpogostejše vrste raka v Podravski regiji so enake kot pri prebivalcih celotne Slovenije. “V nobenem od 40 območij na Dravskem polju nismo ugotovili za nobeno izmed preučevanih vrst raka v nobenem od treh desetletnih obdobij kopičenja primerov rakavih obolenj, ki bi lahko nakazovalo na vpliv lokalnega nevarnostnega dejavnika,” so zapisali avtorji raziskave.

Prebivalce Rač vznemirja predvsem tovarna Albaugh

V raziskavo so vključili zbrane podatke Registra raka RS na onkološkem inštitutu za obdobje 1985-2014. Vsebino in obseg raziskave so dogovorili leta 2015 z Ekološko iniciativo Rače, medtem ko so prva povpraševanja o raku prejeli že leta 2006 s strani občine.

Prebivalce Rač vznemirja predvsem delovanje tamkajšnje tovarne kemičnih izdelkov Albaugh zaradi proizvodnje herbicida Boom Efekt z glifosatom. “Raziskava ni ugotavljala morebitnih vzrokov za ugotovljena večja ali manjša tveganja za nastanek raka. Raziskava ni preučevala vpliva, ki jih imajo izdelki z glifosatom na raka oziroma na celotno zdravje ljudi, niti ni preučevala varnosti glifosata,” so izpostavili na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Zapisali so, da se z ocenjevanjem povezave med snovmi in njihovim vplivom na raka ciljano ukvarjajo mednarodne agencije in inštituti s skupinami strokovnjakov, kakšna je npr. IARC. Onkološki inštitut se pri svojih analizah naslanja prav na IARC-ovo razporeditev snovi glede na rakotvornost, sami pa ne delajo raziskav, ki bi ugotavljale povzročitelja raka.

Oceno o vzrokih za pojavnost raka na lokalni OŠ nemogoče podati

Kot smo že pisali, so bili prebivalci Rač zelo zaskrbljeni tudi zaradi visoke pojavnosti raka na osnovni šoli v Račah. A kot pišejo v raziskavi, “taka analiza iz rutinskih podatkov Registra raka ni možna, saj ne razpolagamo s podatkom o poklicu zbolelih. Izvedba analize bi bila možna, če bi bili na voljo osebni podatki (obvezna informirana privolitev vsakega posameznika) vseh zaposlenih za daljše časovno obdobje.”

MOM z večjim tveganjem za raka vseh vrst

Pri primerjavi Podravske regije s povprečjem Slovenije so ugotovili pri več rakih manjše tveganje kot povprečno v Sloveniji. Med upravnimi enotami Podravske regije pa je Upravna enota Maribor tista, ki v vseh obdobjih kaže statistično značilno večje tveganj za vse rake skupaj in za raka dojk.

V prihodnje strokovnjaki onkološkega inštituta priporočajo zmanjševanje izpostavljenosti vsem trenutno poznanim nevarnostnim dejavnikom, tako na ravni posameznika kot na ravni družbe in okolja, ter nadaljnje obdobno spremljanje tega okoljsko onesnaženega območja glede bremena raka. Prebivalcem Kidričevega pa priporočajo zmanjševanje poznanih nevarnostih dejavnikov pljučnega raka, kot so aktivno in pasivno kajenje, izpostavljenost delcem PM10 ter drugim poklicnim in okoljskim nevarnostnim dejavnikom.