Zemljišče na Ruški je dlje časa žalostno propadalo. Načrtov je bilo skozi zadnja leta veliko, a so žal vsi padli v vodo. Nov investitor pa želi na tem mestu zgraditi kar 150 stanovanj.

Pred nekaj dnevi smo poročali o tem, da je Maksova luknja končno našla novega investitorja. V vseh teh letih je luknja, sicer velika 14.708 kvadratnih metrov, postala pravo zbirališče odpadkov. Prav tako je območje postalo nevarno za sprehajalce in cestni promet, zato so na tem delu uredili enosmerni promet. Načrtov je bilo veliko, a so vsi padli v vodo. Pred časom se je pojavil nov investitor – podjetje Imo Real d.o.o. Preverili smo kakšni so njihovi plani.

Dolga leta smo spremljali žalosten pogled na zapuščeno Maksovo luknjo.

Vprašljiva nosilnost jame

Jožef Grah, predsednik Mestne četrti Magdalena nam je povedal, da ga skrbi, saj je omenjena luknja problematična že vrsto let. »Vprašljiva je tudi stabilnost te jame in same ceste, ki poteka med njo in nabrežjem Drave. Zadnji čas je, da se na tem mestu nekaj naredi.« V zvezi z novim investitorjem smo se obrnili tudi na Mestno občino Maribor, kjer so nam potrdili, da so prejeli pobudo za pripravo novega izvedbenega prostorskega akta za del območja St-1 v MOM – območje, kjer je gradbena jama bivšega MAKS-a. »Tam investitor načrtuje stanovanjsko gradnjo – v pritličju objektov je možen poslovni program. Izhodišča za pripravo OPPN so bila razgrnjena med 26. junijem 2019 in 10. julijem 2019. Trenutno je postopek v fazi pridobivanja mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje.«

150 novih stanovanj

Investitor Imo Real d.o.o. namerava izgraditi stanovanjsko-poslovni kompleks. Izhodišča za pripravo prostorskega načrta je izdelalo podjetje Urbis. 1800 kvadratnih metrov bo namenjenih poslovnim prostorom v pritličju, v nadstropjih pa nameravajo izgraditi  okoli 150 stanovanj. »Razen vhodnih ureditev v pritličju ni stanovanjskih programov. Za zagotovitev primerne deljivosti javnega in internega je predlagana ureditev obodnih arkad, ki uspešno omilijo obremenitve dinamike javnih programov ter tako za stanovanja zagotovijo kar najvišji nivo oddeljenosti od javnega programa.«

V centru kompozicije se vzpostavi klasični ulični ambient, ki se rahlo odpira na Dravo, tako da povzema že karakteristike trga. Kompozicija sestoji iz dveh L elementov, vsak ima pretežno etažnost P+3 in po en višinski poudarek.

Več kot 300 parkirnih mest

Poleg tega planirajo ureditev 225 parkirnih mest za stanovanja in 60 za izvajanje javnih programov.  Uvoz v kletne etaže, predvideni sta dve etaži, bo na vogalu kompleksa. Ob tem načrtujejo še ureditev 24 parkirnih mest ob samem objektu. V podjetju Urbis so med izhodišči za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta zapisali, da je predvidena tudi ureditev peš povezave do Studenške brvi. Obstoječi objekti v jugozahodnem delu območja so predvideni za rušitev.

FOTO: maribor.si

Direktorja podjetja Imo Real d.o.o. Jožefa Horvata, smo se več dni trudili doklicati, a nam ga v predprazničnih dneh žal ni uspelo dobiti na telefon. Vprašanja o načrtih smo posredovali na njegov e-mail, odgovore objavimo, ko jih prejmemo.

Spomnimo..

Na zemljišču na Ruški cesti je bila najprej načrtovana gradnja kulturnega centra Maks ter nove umetnostne galerije. Nato je leta 2014, zemljišče kupil kuvajtski poslovnež, ki je želel tam zgraditi mednarodno univerzo, ki je veliko obetala. Dejal je, da univerzo vidi kot najboljši način za izboljšanje gospodarstva. Gradili naj bi jo podjetniki iz Slovenije, v večini iz Maribora. Imela bi prostora za 2000 študentov, povprečni stroški na študenta pa bi letno znašali med 15 in 20 tisočakov. Kasneje je spremenil načrte. Zaradi nakupa je bil celo zaslišan na policiji, nanj so namreč leteli očitki, da je zemljišče kupil pod ceno, veliko razburjenje v javnosti pa so sprožile tudi obtožbe, da naj bi namesto univerze želel zgraditi islamski center.

Mariborska družba ZIM je sicer za parcelo v času mandata Franca Kanglerja za gradbeno luknjo odštela 2,2 milijona evrov. Leta 2013 so ob posredovanju ekipe župana Andreja Fištravca, kuvajtskemu poslovneži, zemljišče prodali za 610 tisočakov. Zemljišče je ponudil v prodajo, a interesentov za nakup dlje časa ni bilo.