Želja po pridobitvi novih znanj in razvijanju tehnične kulture na področju letalstva je pred nekaj leti vodila v ustanovitev Aeronavtičnega društva Univerze v Mariboru (kratica: ADUM), ki deluje v okviru Fakultete za strojništvo.

Eden izmed ciljev članov društva ADUM je sodelovanje na mednarodnem študentskem tekmovanju v konstruiranju, gradnji in letenju z daljinsko vodenimi letalskimi modeli (Design/Build/Fly- DBF), ki poteka vsako leto v ZDA pod okriljem ameriškega inštituta za aeronavtiko in astronavtiko (AIAA). Udeleženci tega tekmovanja, ki ima več kot 20 letno tradicijo, prihajajo pretežno iz ameriških univerz, v zadnjih letih pa se povečuje tudi udeležba univerz iz Evrope, Azije in Afrike. Tovrstno tekmovanje predstavlja prvovrstno priložnost za izmenjavo idej, znanja in izkušenj med študenti tehnike.

Vsako leto so pravila tekmovanja drugačna, z novimi razvojnimi cilji. Spreminjajo se naloge, ki jih mora opraviti izdelan daljinsko voden model letala, prav tako pa se vsako leto spreminjajo zahteve glede same konstrukcije modela. Pravila je potrebno natančno preučiti, da se lahko izdela primerne prototipe in kasneje končni model. Na začetku je potrebno pripraviti pisni predlog rešitve, ki ga oceni strokovna komisija AIAA. Ocene predlogov rešitev zadane naloge oz. razvojnega cilja se rangirajo v predizboru in če ekipa doseže zadostno število točk je povabljena v drugi krog tekmovanja.

Ekipa ADUM na tekmovanju v Arizoni 2019

Cilj drugega dela tekmovanja je poiskati optimalni dizajn modela letala, s katerim ekipa poskuša doseči najvišje skupno število točk v zaključku tekmovanja, ki se sklene z demonstracijo letenja izdelanega modela. Med posameznimi zahtevami je potrebno običajno poiskati kompromis, saj so si le te velikokrat nasprotujoče.  Po zaključku drugega dela tekmovanja je potrebno izdelati obširno tehnično poročilo v angleščini, ki ga podrobno pregledajo in ocenijo strokovni ocenjevalci. Najbolj zanimiv in razburljiv del je seveda zaključni del tekmovanja s prikazom letenja, ki se odvija v ZDA.

Ker se tekmovanja udeležujejo študentske ekipe s celega sveta, si štejemo v čast, da smo med njimi tudi mi. V letu 2019 smo se prvič uvrstili na tekmovanje, ki je potekalo v Tucsonu (Arizona) in dosegli 24. mesto med 104 ekipami.  Letos je praktični del tekmovanja v ZDA v Wichiti (Kansas) žal zaradi epidemije COVID-19 odpadel, zato je bilo ocenjeno samo poročilo o razvoju in izdelavi modela. Osvojili smo 16. mesto med 113 ekipami, ki so se uspele uvrstiti na tekmovanje. Posnetek testiranja letošnjega prototipa letalskega modela si lahko ogledate TUKAJ

Uvrstitvi ekipe z malo izkušenj na mednarodno tekmovanje na področju razvoja, konstruiranja in gradnje daljinsko vodenih letalskih modelov Design/Build/Fly- DBF, pričata o uspešnosti delovanja društva ADUM.

Študentska ekipa trenutno šteje 12 aktivnih članov. Projekt poteka pod mentorstvom izr. prof. dr. Janeza Krambergerja in vodje ekipe Petra Pukšiča – študenta magistrskega programa strojništvo. Ekipo sestavljajo študenti različnih študijskih programov in smeri, ki se izvajajo na Fakulteti za strojništvo: strojniki, mehatroniki in gospodarski inženirji, ki s svojim znanjem sodelujejo pri konstruiranju in izdelavi posameznih sklopov modela letala.

Dosežena rezultata dokazujeta, da je njihova ekipa lahko konkurenčna in se lahko postavi ob bok skupinam s priznanih univerz, ki na tem tekmovanju sodelujejo že vrsto let. Najpomembnejše pa je, da se izboljšujejo iz leta v leto, kar jih hrabri, da si zastavljajo še višje cilje v prihodnje.

Let prototipa 2020 s 5m dolgim transparentom

Vse to nam seveda ne bi uspevalo brez podpore Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ter podpore lokalnih podjetij, katerim se zahvaljujemo za podporo in upamo, da nas bodo pri našem delu podpirali tudi v prihodnje. Izdelava letala in udeležba na tekmovanju predstavljata velik strošek in brez sponzorjev se le tega ne bi mogli udeležiti.

Vabljeni študenti, ki jih zanimata razvoj in izdelava letalskih modelov

Med poletjem že nestrpno pričakujejo nova pravila za naslednje tekmovanje,  ki se  objavijo septembra.  Začetni dobri rezultati so jim vzpodbuda za delo in motivacija po doseganju še boljših rezultatov. Ker jih čaka veliko dela, medse vabijo vse študente, ki jih zanimata razvoj in izdelava letalskih modelov. Prav gotovo bodo pridobili kakšno novo izkušnjo  in bodo lahko povezovali  teoretično znanje s praktičnim delom. Študenti imajo tako možnost, da si z delom v tej projektni skupini poleg opravljanja rednih študijskih obveznosti pridobijo še dodatne kompetence, ker je v okviru tega projektnega dela dan velik poudarek timskem delu in raznovrstnem sodelovanju študentov, kot je to primer dela v razvojnih oddelkih sodobnih podjetij.

Študenti z izvirnimi rešitvami so fakulteti v ponos

Poleg projekta Formula Student, ki je eden največjih in najbolj prepoznavnih študentskih projektov Univerze v Mariboru, tudi projekt društva ADUM uči študente kako razvijati svoje sposobnosti ter kako združevati znanje in inovativnost pri razvoju, izdelavi in uporabi zahtevnega tehničnega izdelka. Vsako leto so zastavljeni novi razvojni cilji projekta in  ekipa, pripravljena na nove izzive, v času 6 mesecev snuje, konstruira in izdela letalski model ter lovi roke za dokončanje dela. Nagrada za izbrano ekipo je potovanje v ZDA.  Študenti z izvirnimi tehničnimi rešitvami zadane naloge  uspešno promovirajo Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru, zato so fakulteti v ponos. Pridobljene izkušnje pa so dobra popotnica za njihovo nadaljnjo poklicno kariero.