Povišanje plač večini javnih uslužbencev je rezultat sklenitve stavkovnih sporazumov in dogovora o plačah med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado Republike Slovenije.

Pri postavki »Plače, prispevki in dodatki zaposlenih v MU« v mariborski občini se bodo stroški v letošnjem letu povečali za 1.215.407 evrov, v veliki večini zaradi dviga plač večini javnih uslužbencev.

Plače se bodo izboljševale vse do leta 2020

Kot pojasnjujejo na mariborski občini je povišanje plač večini javnih uslužbencev rezultat sklenitve stavkovnih sporazumov in dogovora o plačah med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado Republike Slovenije. »Plače se bodo zaposlenim v javnem sektorju tako postopno izboljševale od 1. januarja 2019 do leta 2020,« povedo ob tem. Stroški novih zaposlitev v Mestni upravi pa znašajo v celotni strukturi stroškov plač zgolj okoli 240.000 evrov.