Občani Slovenskih Konjic so do zaključka predvidenega roka za oddajo pobud in predlogov v sklopu postopkov za izvedbo participativnega proračuna v naslednjih treh letih, ki se je iztekel julija, oddali 75 predlogov v skupni ocenjeni vrednosti več kot milijon evrov.

Občani Slovenskih Konjic so do zaključka predvidenega roka za oddajo pobud in predlogov v sklopu postopkov za izvedbo participativnega proračuna v naslednjih treh letih, ki se je iztekel julija, oddali 75 predlogov v skupni ocenjeni vrednosti več kot milijon evrov. Na občini so vse predloge pregledali in jih finančno ovrednotili.

18 predlogov lahko realizirajo takoj

Kot so pojasnili, 29 predlogov izpolnjuje kriterije in skupaj znašajo 284.000 evrov, v kar sicer niso vključeni stroški izvedbe javnih naročil in priprave projektne dokumentacije ter pridobivanja soglasij.

Med predlogi je 18 takšnih, ki jih lahko realizirajo takoj oz. v kratkem času ali pa jih že izvajajo v sklopu tekočih projektov, 12 je takšnih, ki sodijo med redne naloge občine in krajevnih skupnosti ter javnih zavodov, sedem pa jih ne izpolnjuje pogojev za vključitev v projekt participativnega proračuna.

Vseh 29 predlogov bodo realizirali v treh letih

Ker so na občini v ta namen rezervirali največ en odstotek proračuna občine oz. okoli 300.000 evrov, je posebej za ta projekt imenovana komisija sprejela odločitev, da bodo vseh 29 ustreznih predlogov uvrstili v realizacijo v treh letih. O njih namreč ne bo treba glasovati, saj je na voljo dovolj sredstev.

Komisija je zato občinsko upravo pooblastila, da pripravi predlog časovne realizacije projektov za vsa tri leta in o tem obvesti tako njih kot občinski svet ter javnost.

“Z uvedbo participativnega proračuna smo želeli in po mojem mnenju tudi uspeli približati odločanje občanom. Rezultati, ki smo jih dobili, so dobri. Veseli me, da je bil ta predlog pozitivno sprejet tudi v lokalni politiki. Občani so se dobro odzvali, predlogi so dobri in bodo pomagali, da se bodo kraji razvijali še bolje kot doslej,” je zadovoljen konjiški župan Darko Ratajc.

To so bile glavne pobude občanov

Predlogi, ki so prišli iz različnih krajevnih skupnosti, so se večinoma nanašali na ureditev športnih površin, tako novih kot obnovo starih, ureditev novega pasjega parka, več predlogov je bilo tudi za postavitev dodatne urbane opreme kot so klopi ali pitniki, pa tudi za zagotovitev dodatnih ekoloških otokov.

Občani so predlagali tudi postavitev dodatnih igral in igral za invalide, ukrepe za večjo prometno varnost in umiritev hitrosti, več parkovnih površin ter površin za vrtove. Podane so bile tudi pobude za nekatere izobraževalne programe in prireditve, tematske in kolesarske poti ter njihovo označevanje in parkirne prostore.

STA