Ne glede na čas epidemije je Občina Šentilj izvedla več investicij. Lokalna skupnost je tista, ki lahko te krizne razmere olajša z več investicijami lokalnega pomena.

Obnova in dograditev vrtca v Sladkem Vrhu. Foto: Občina Šentilj

Šentiljska občina tudi v času epidemije izvaja svoje investicije v skladu s planom in sprejetim proračunom. Občinska uprava je kljub oteženim razmeram za delo pripravila potrebno dokumentacijo in zaključila postopke, ki so podlagala za izvedbo.

Kot meni župan mag. Štefan Žvab je prav lokalna skupnost tista, ki lahko te krizne razmere olajša z več investicij lokalnega pomena. V centru Šentilja se že končuje gradnja velikega krožišča v centru Šentilja, katerega sofinancirata občina in država.

V tem času so se pričela obnovitvena dela na lokalni cesti Kungota – Stara Gora – Šentilj. Obnova odseka bo končana do konca junija. V Sladkem Vrhu se je uredilo prostore za novo kegljišče in obnovila se je infrastruktura na brodu na Muri, ki postaja čedalje bolj priljubljena točka za pohodnike in kolesarje iz obeh strani meje.

Na šentiljskem pokopališču se je postavila nova ograja. V Ceršaku je v teku rekonstrukcija cestišča na Delavski ulici, končana je tudi rekonstrukcija javne poti Kvid Market – Kocbek v Svečanah.

Gradnja krožišča v Šentilju.

V Sladkem Vrhu obnova in dograditev vrtca

V Sladkem vrhu poteka obnova starega vrtca  in gradnja prizidka vrtcu, ki bo praktično pomenilo nov večji vrtec. V prizidku bodo tri nove igralnice, skupni prostor in sanitarije. V starem delu se sanira in povečuje kuhinja, preureja se spremljajoči upravni del. V sklopu novogradnje se bo uredilo tudi okolico in novo parkirišče.

Predvsem butični turizem

Turizem je utrpel največjo poslovno škodo, v bližnji prihodnosti tako ne bo več toliko globalnega turizma. Delalo se bo predvsem na domačih gostih in tistih, ki živijo v sosednjih državah.

»Potrudili se bomo še postaviti hostel ob meji za nižje cenovni nivo storitev, kolesarje in pohodnike, oživljali bomo turizem ob reki Muri tudi s postavitvijo kolesarsko pohodniškega mostu v Ceršaku in tako povezati obe strani meje«

Po besedah župana bo Občina Šentilj strateško nadaljevala strategijo ne masovnega, ampak predvsem butičnega turizma. Masovni turizem dolgoročno ne pride v poštev. »Potrudili se bomo še postaviti hostel ob meji za nižje cenovni nivo storitev, kolesarje in pohodnike, oživljali bomo turizem ob reki Muri tudi s postavitvijo kolesarsko pohodniškega mostu v Ceršaku in tako povezati obe strani meje«, doda šentiljski župan mag. Štefan Žvab.

Ob reki Muri v Sladkem vrhu se bo začel tudi projekt ohranjaje naravnih habitatov in ekosistemov z razglednimi točkami.

Ob tem so v načrtu še izgradnja športne dvorane v Šentilju, obnova stavbe Krajevne skupnosti Velka ter rekonstrukcije ceste in kompletne komunalne infrastrukture na osrednji Maistrovi ulici v Šentilju.