Država in Občina Šentilj sta prenovili največje prometno ozko grlo v Šentilju. Na vrsti je prenova osrednje ulice ob železnici, ki jo bosta obnovili država in občina v okviru prenove železniške proge.

Križišče med regionalno cesto in Maistrovo, ki je dostopna cesta za skladišče Palome ter povezovalno cesto s šolo, je že nekaj časa predstavljalo veliko ozko grlo prometa v središču Šentilja. Ob cesti, kjer sta tudi avtobusno postajališče in šolska pot, se nista mogli srečati niti dve tovorni vozili, kar je večkrat dnevno predstavljalo prometni zamašek in ohromilo promet.

Občina Šentilj se je zato skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo dogovorila o skupni rekonstrukciji križišča. Gradbena dela na križišču so se tako pričela sredi septembra.

Vrednost del je 1,6 milijona evrov, od tega okrog 42% prispeva Občina Šentilj, ostalo država. Občine Šentilj je občina pripravila projektno dokumentacijo in sodelovala pri odkupih potrebnih zemljišč.

V prvi fazi se je izgradilo polovico rondoja proti Maistrovi ulici z avtobusno postajo ter uredilo zeleni otok, v drugi fazi pa druga polovico rondoja za regionalno cesto. V okviru rekonstrukcije križišča so obnovljeni komunalni vodi, mešani kanalizacijski sistem pa se je ločil v fekalni in meteorni. Novo avtobusno postajališče je na podobni lokaciji, kot je bilo prejšnje, pomaknjeno proti blokom.

Ob novem križišču tudi nov objekt Sladoledarne Pingo, v prihodnje tudi Hofer

Lansko leto ob začetku prenove krožišča v centru Šentilja je Sladoledarna Pingo najprej zaradi gradbišča morala premakniti svoj kiosk na bližnje parkirišču ob občinski stavbi. Hkrati je nekaj metrov od stare lokacije nastal nov moderen objekt, v katerem so pričeli z delom že pred tremi meseci. Ob Sladoledarni sta tudi dve parkirni mesti.

Na lokaciji ob križišču naj bi letos pričel tudi z gradnjo objekta, investitor bo zasebni lastnik, prostore bo najel Hofer. S tem bo samo križišče in okolica dobilo končno podobo in uporabnost.

Na vrsti za obnovo je osrednja ulica v Šentilju

V začetku Maistrove se je uredil tudi pločnik, ki bo v celoti urejen v sklopu celotne rekonstrukcije Maistrove ceste. V okviru prenove Maistrove bodo urejeni vsi komunalni vodi, javna razsvetljava, kolesarski in pešci bodo dobili precej prostora, prav tako bo na voljo novih 93 parkirnih mest ob športnem parku.

Za rekonstrukcijo Maistrovo je pripravljen izvedbeni načrt, v kratkem naj bi bil objavljen javni razpis, že sedaj pa je ob železnici nameščena protihrupna ograja.