Občina Šentilj je s prenovo obstoječih in dograditvijo novih prostorov vrtca, ki so bili danes predani v uporabo, zagotovila sodoben prostor za predšolsko varstvo otrok v Sladkem Vrhu. Vrtec so otvorili mag. Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Andreja Košti, ravnateljica Osnovna šola Sladki Vrh in Marijan Pojbič, poslanec DZ iz Sladkega Vrha.

Danes je Občina Šentilj predala namenu prenovljeni oz. dograjeni vrtec Sladki Vrh, ki se je prenovil v celoti z vzdrževalnimi deli (ureditev štirih igralnic, kuhinje, prostorov uprave, ureditev strojnih in elektro instalacij, izvedba fasade). K obstoječemu vrtcu se je na podlagi gradbenega dovoljenja, dogradilo 3 igralnice s terasami, vhodna avla s skupnim večnamenskim prostorom, sanitarije in spremljajoči prostori. Na novo se je uredila okolica in ureditev parkirišč pred vrtcem.

Po novem več kot sedemsto kvadratnih metrov površin, dobro polovico več kot prej

Velikost obstoječega vrtca je 330 m2, dogradnje je 440 m2, skupaj 770 m2. Vrtec ima po prenovi in dogradnji 7 oddelkov.

“Občina Šentilj načrtno posodablja objekte, namenjene tako predšolskemu varstvu kot osnovnošolskemu izobraževanju. Vrtec Sladki Vrh je primer, kjer smo z uspešno prenovo in dograditvijo praktično uredili nov, sodoben objekt, za katerega verjamem, da bodo naši najmlajši in njihove vzgojiteljice dobro uporabljali in se v njem tudi dobro počutili.

Pogodbena vrednost izvedbe dozidave in obnove obstoječega vrtca je 1.278.000 EUR. Sredstva je v celoti zagotovila Občina Šentilj. Dela so se začela januarja 2020 in končala v predvidenem roku pred začetkom šolskega leta.

Z uspešno prenovo in dograditivjo praktično uredili sodoben nov večji objekt

Ob predaji vrtca so bili prisotni mag. Štefan Žvab, župan Občine Šentilj, Andreja Košti, ravnateljica Osnovna šola Sladki Vrh in Marijan Pojbič, poslanec DZ iz Sladkega Vrha.

Šentiljski župan je ob otvoritvi povedal: “Občina Šentilj načrtno posodablja objekte, namenjene tako predšolskemu varstvu kot osnovnošolskemu izobraževanju. Vrtec Sladki Vrh je primer, kjer smo z uspešno prenovo in dograditvijo praktično uredili nov, sodoben objekt, za katerega verjamem, da bodo naši najmlajši in njihove vzgojiteljice dobro uporabljali in se v njem tudi dobro počutili.

Zahvaljujem se otrokom, staršem in vzgojiteljicam za potrpljenje ob gradbenih delih. Občinskemu svetu in vodstvu našega Javnega zavoda OŠ Sladki Vrh, še posebej gospe ravnateljici Andreji Košti pa za dobro sodelovanje pri načrtovanju tako pomembnega objekta za Sladki Vrh in celotno občino Šentilj.”