Območje se nahaja na desnem bregu reke Drave, v neposredni bližini Starega mosta v Mestni četrti Tabor.

Foto: arhiv MOM

Javna razgrnitev gradnje objekta na degradiranem območju ob Ruški cesti, ki bi bil namenjen stanovanjskim programom in izrabi pritličja za javne programe, se bliža h koncu. Izhodišča so razgrnjena od 26. junija do vključno 10. julija na spletni strani Mestne občine Maribor, dostopna pa so tudi na sektorju za urejanje prostora.

V nadstropjih približno 150 stanovanj

Kot je med drugim razvidno iz javne objave na občinski spletni strani, je v nadstropjih možno urediti približno 150 stanovanj, medtem ko je parkiranje predvideno v kletnih etažah, nekaj na terenu za obiskovalce. Območje se nahaja na desnem bregu reke Drave, v neposredni bližini Starega mosta v Mestni četrti Tabor, med Valvazorjevo ulico in Ruško cesto ter zahodno od Raičeve ulice s peš navezavo na Studenško brv. Je tudi prometno dostopno iz Ruške ceste.