Pisni izpit je namenjen prav tako morebitnemu izboljševanju in popravljanju ocen maturitetnih izpitov na minulih rokih.

Danes se izteka rok za prijavo kandidatov na jesenski rok splošne mature. Pisne izpite bodo opravljali med 24. in 31. avgustom, od 4. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite.

Za vse, ki niso imeli pravočasno zaključenih ocen

Jesenskega roka splošne mature se lahko med drugim udeležijo tisti, ki se spomladanskega niso mogli, ker so morali opravljati popravne izpite in torej niso imeli pravočasno zaključenih ocen zadnjega letnika srednje šole. Prijave morajo oddati že zdaj tudi tisti, ki bodo popravne izpite za 4. letnik opravljali v jesenskem roku. Prav tako je jesenski rok mature namenjen morebitnemu izboljševanju in popravljanju ocen maturitetnih izpitov na minulih rokih.

Delež uspešnih je bil 90,3-odstoten

Sicer rezultati spomladanskega roka letošnje mature, ki so jih predstavili v četrtek, kažejo, da se je delež uspešnih dijakov tako pri splošni kot poklicni maturi glede na lani povečal. Splošno maturo je letos na 83 šolah opravljalo 6183 kandidatov, ki so se spopadli s 33 različnimi maturitetnimi predmeti. Delež uspešnih je bil 90,3-odstoten, kar je več kot lani, ko je maturo opravilo 88 odstotkov kandidatov.