Ne le, da je bilo ugotovljeno puščanje bazenske školjke na več mestih. Opravljena še ni bila niti analiza vode, prav tako pa objekt še nima uporabnega dovoljenja.

Poročali smo, da so se v Pristanu pojavile težave tik pred odprtjem srednjega bazena. Pri pregledu bazenske školjke srednjega bazena kopališča Pristan, ki je bil opravljen dne 3. decembra, je bilo ugotovljeno puščanje bazenske školjke na več mestih. Izvajalec del, MarkoMark Nival d.o.o., je že pristopil k reševanju in odpravi težav. Direktor športnih objektov Maribor Tadej Mežnar nam je zatrdil, da gre vse po planu in da odprtje v sredini decembra kljub zapletom bo.

Brez uporabnega dovoljenja

Potrebne so še potrebne analize vode, kdaj bodo opravljene, nam v ŠOM niso znali pojasniti. Prav tako pa objekt še nima niti uporabnega dovoljenja. »Na tehničnem pregledu, ki je bil opravljen dne 12. novembra, so bile namreč ugotovljene določene manjše pomanjkljivosti, ki se že odpravljajo,« še dodajo na Mestni občini Maribor in povedo, da dokler ne bo odpravljen vzrok zamakanja bazenske školjke in pridobljeno uporabno dovoljenje, srednji bazen kopališča Pristan ne bo predan v uporabo.

Glede na datum pa se bo odprtje bazena kljub obljubam skoraj zagotovo prestavilo v leto 2020.