Ta teden se začne gradnja dva kilometra dolgega odseka Dravske kolesarske poti med Limbušem in Bistrico ob Dravi.

Z uvedbo v dela izvajalca gradbenih del, ki jih bo izvajal Nigrad, se prične gradnja manjkajočega dela kolesarske poti med Mariborom in Rušami.

Novozgrajeni odsek bo dolg 2 kilometra, od tega bo 1,5 kilometra med Limbušem in Laznico v mariborski in pol kilometra do Bistrice ob Dravi v ruški občini. Dobre štiri kilometre dolg odsek med Rušami Bistrico ob Dravi je Direkcija za ceste, ob pomoči Občine Ruše pri pripravi potrebne dokumentacije, zgradila že pred dvema letoma. Dela na tem odseku bodo končana do nove kolesarske sezone, pomladi naslednje leto. V okviru gradnje bodo tudi uredili nevarno prečkanje Industrijske ulice v Rušah.

Začetek kolesarske poti med Bistrico ob Dravi in Rušami.

Dravska kolesarska pot dobiva svoj najboljši odsek

Kot je za Maribor24.si povedal Uroš Rozman, direktor MRA – Mariborske razvojne agencije, ki vodi projekt Drava Bike – Dravske kolesarske poti, bo končana kolesarska pot med Limbušem in Rušami pomenila najbolj moderen oziroma opremljen odsek celotne Dravske kolesarske poti, ki se ureja ob Dravi med avstrijsko in hrvaško mejo.

Nov odsek med Limbušem in Rušami bo dobil tudi tri kolesarska počivališča. Eno bo postavljeno mariborski strani, eno bo v Rušah ob Šarhovi poti. Počivališča bodo opremljena z info tablami, pitniki in koši.

Nov odsek med Limbušem in Rušami bo dobil tudi tri kolesarska počivališča. Eno bo postavljeno mariborski strani, eno bo v Rušah ob Šarhovi poti. Počivališča bodo opremljena z info tablami, pitniki in koši.

MRA je vzpodbudila in koordinirala ureditev tudi obstoječe poti mimo Drava centra, ki jo je financirala Mestna Občina Maribor. Prav tako poti ob Dravi do Studenške brvi na Lentu, katere ureditev so financirale Dravske elektrarne Maribor. S tem se je kolesarjem in pohodnikom že sedaj uredila primerno pot. Nova kolesarska pot mimo Maribora bo sicer urejena ob Dravi mimo HE Mariborski otok in desni strani Dravi do Melja.

Ob celotni poti informacijske table

Direktor MRA Uroš Rozman tudi napoveduje postavitev informacijskih tabel Drava Bike ob celotni Dravski kolesarski poti, ki bodo označevale naravne in kulturne znamenitosti, lokalne ponudnike in podatke o zahtevnosti trase.

V gradnji je tudi odsek 1,5 km odsek med Muto in Radljami ob Dravi mimo kopališča.