KPK naj bi po seji pregledala sprejete in spremenjene sklepe Občinskega sveta Občine Ruše glede ponudnikov izgradnje doma za starejše. Po mnenju svetniške skupine ZA – Združena akcija se daje prednost SeneCuri, kot edinemu ponudniku.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, največja svetniška skupina ZA – Združena akcija v ruškem občinskem svetu odgovarja na zapis Občine Ruše na njeni spletni  strani KPK potrdila, da županja Občine Ruše ni ravnala koruptivno, o čemer smo včeraj poročali tudi na Maribor24.si.

Svetniška skupina ZA – Združena akcija je primorana dati pojasnila

Zaradi večkratnega javnega blatenja svetniške skupine so primorani dati naslednja pojasnila:

Svetniška skupina ZA – Združena akcija navaja, da zaradi “serijskega” laganja, izkrivljanja resnice in večkratnega načrtnega javnega blatenja njihove liste z izključnim namenom diskreditacije v očeh javnosti, so ogorčeni in zato primorani podati naslednja pojasnila:

V objavljeni izjavi za javnost lahko nepozornemu bralcu uide pomembno dejstvo, ki so ga zapisali, da so Svetniške skupine ZA Združena Akcija (svetniki Darko Knez, Peter Juhart, Barbara Jert, Petra Mušič), NLVP (svetnica Silva Belčič) in DESUS (svetnica Marjanka Kotnik Poropat) so po navedeni seji (seja je bila 18. 06. 2020) podali prijavo na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) zoper vodstvo Občine Ruše, zaradi domnevnih nepravilnosti pri izvajanju postopkov v zvezi z opravljanjem institucionalnega varstva in projekta izgradnje doma starostnikov na območju občine Ruše.

Po njihovem mnenju so dejstva drugačna: Prijava na KPK je bila podana dan pred sejo OSOR; 17. 06. 2020 (kar je razvidno iz dokumenta, ki ga je občina tudi svoji izjavi priložila). Šlo je za predlog sklepa, ki je bil popolnoma nesprejemljiv in je izkazoval veliko mero koruptivnosti in preferiranje zgolj in samo enega ponudnika, podjetja SeneCura, kar je razvidno iz gradiva za 10. redno sejo OSOR.

Po njihovem mnenju so dejstva drugačna: Prijava na KPK je bila podana dan pred sejo OSOR; 17. 06. 2020 (kar je razvidno iz dokumenta, ki ga je občina tudi svoji izjavi priložila). Šlo je za predlog sklepa, ki je bil popolnoma nesprejemljiv in je izkazoval veliko mero koruptivnosti in preferiranje zgolj in samo enega ponudnika, podjetja SeneCura, kar je razvidno iz gradiva za 10. redno sejo OSOR.

Prijava na KPK in računsko sodišče podana še pred glasovanjem o predlaganih sklepih

Na seji je svetnik Darko Knez v razpravi seznanil OSOR in županjo, da je bila podana prijava na KPK in računsko sodišče še pred glasovanjem o predlaganih sklepih. Zato je po mnenju svetniške skupine ZA – Združena akcija županja z ekipo na seji predrugačila in spremenila sklep s spremenjeno vsebino in z bistveno razliko, ki govori o tem, da OSOR od zdaj naprej vabi vse potencialne ponudnike in da bo županja prispevala vsem potencialnim kandidatom svoj podpis pod prijavo na razpis za pridobitev koncesije in ne samo podjetju SeneCura. Žal zapisnika 10. redne še vedno ni na spletni strani občine Ruše, čeprav je od seje že več kot dva meseca.

Zato je po mnenju svetniške skupine ZA – Združena akcija županja z ekipo na seji predrugačila in spremenila sklep s spremenjeno vsebino in z bistveno razliko, ki govori o tem, da OSOR od zdaj naprej vabi vse potencialne ponudnike in da bo županja prispevala vsem potencialnim kandidatom svoj podpis pod prijavo na razpis za pridobitev koncesije in ne samo podjetju SeneCura. Žal zapisnika 10. redne še vedno ni na spletni strani občine Ruše, čeprav je od seje že več kot dva meseca.

KPK je po 10. redni seji seveda pregledala sprejete in spremenjene sklepe OSOR-ja, ki pa so po njihovem bili vsebinsko bistveno drugačni od sprva predlaganih in pripravljenih za potrditev. Za razliko od predlaganih seveda več ne preferirajo samo enega ponudnika.

Kot so še zapisali v svetniški skupini ZA – Združena akcija se je tudi tokrat izkazalo, da vodstvo občine ne deluje transparentno, rajši manipulira in ukrivlja resnico po županjini podobi. “Gospa županja bi se lahko v tem primeru zahvalila svetnikom OSOR, ki jih raje javno blati, da se je izognila postopku pred KPK in seveda drugačnim zaključkom.