Po tem, ko smo poročali o številnih ustrahovanjih in vandalizmu v Športnem parku Tabor, smo danes prejeli odziv občine…

Pred dnevi smo poročali, da se v Športnem parku Tabor srečujejo z vandalizmom in ustrahovanjem. Bralkinega sina so napadli, dobil je udarec v trebuh in nekaj klofut. Aleš Antolinc nam je dejal, da se že vrsto ukvarjajo s problemi varovanja igrišč. »Žal pa v primeru, da jih zaklepamo dnevno podirajo dotrajano ograjo in na silo odpirajo vrata ter zasedejo igrišča ne člani športnih klubov, ki organizirano vadijo. V primeru zaprtih vrat obiskovalci podirajo dotrajano betonsko ograjo in uničujejo ključavnice na vratih,« je dejal Antolinc. Povedal nam je tudi, da so o problemu redno obveščali MO Maribor ter jih prosili, da bi zagotovili redno varovanje z redarsko službo.

Antolinc je pojasnil, da s strani zaposlenih ne morejo zagotoviti 24-urnega varovanja: »Prav tako pa so naši delavci izpostavljeni šikaniranju in grožnjam, da jih bodo pretepli.«

Pričeli bodo z izvajanjem nadzora

Obrnili smo se na MO Maribor, kjer so nam potrdili, da je Javni zavod Športni objekti Maribor v mesecu juliju preko dopisa obvestili Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (MIRM) o problematiki vandalizma na zunanjih igriščih Športnega parka Tabor. »MIRM bo tako v mesecu avgustu organiziral poostrene nadzore na območju Športnega parka Tabor. O tem so tudi že seznanili upravljavca (Športni objekti Maribor) športne infrastrukture na območju Športnega parka Tabor.«

Ob tem so dodali, da gre za različne kršitve, ki vse niso v pristojnosti Medobčinskega redarstva, zato bo MIRM skupaj s Policijsko upravo Maribor in Športnimi objekti Maribor poskušal najti rešitev ter načrt preventivnih ukrepov reševanja predmetne problematike in tako zmanjšati škodo ter zagotoviti bolj varno in uporabnikom prijazno uporabo igrišč.