DOGODKI

Rače – Fram

Občinsko vodstvo glede na pridobljeno državno okoljevarstveno soglasje ne vidi težav za Albaughovo nadaljnje poslovanje.

Uredništvo1 leto

V časih, ko so omejitve postale del  našega vsakdana se veliko ljudi že pripravlja na Veliko noč, ki je največji krščanski praznik. V mesnopredelovalnih obratih potekajo zadnje priprave za zagotovitev popolne ponudbe za praznične mize. Tudi letos bo nekoliko drugače, vse bolj na daljavo in v ozkih družinskih mehurčkih. Vendar je praznik Velike noči močno usidran med nami. Zaradi tega se ob upoštevanju vseh ukrepov  pripravljamo tako, kot da bi to potekalo v čisto «normalnih časih». V času krize je zavedanje spoštovanja domače hrane postalo še močnejše . Kupec je postal senzibilen na poreklo hrane, njen izvor in način predelave.

Uredništvo1 leto

Ob tem je župan Branko Ledinek svetnike na seji seznanil s potekom projekta urejanja podvoza pod železnico, gradnje čistilne naprave v Račah, pogodbene pošte v Framu, …

Damjan Veršič1 leto

Odlaganje kosovnih odpadkov v zbirnem centru v Račah je sedaj zelo oteženo zaradi visokih zabojnikov. V okviru nadgradnje centra bodo to težavo rešili s posebno klančino in dvignjenim platojem.

Damjan Veršič1 leto

Letošnje praznovanje pusta je zaradi vseh omejitev precej drugačno. Na Štajerskem je pust od nekdaj veljal za velik praznik, kar se odraža tudi pri pripravi prazničnih jedi, ki so jih gospodinje pripravljale s posebno skrbnostjo.

Oglasno Sporočilo1 leto

“Gre za skrajno nerazumna, neodgovorna in neopravičljiva dejanja,” so zapisali na Občini Rače-Fram, kjer v teh dneh beležijo veliko odrejenih karanten pri najmlajših.

Andreja Bjelan1 leto

Župan Branko Ledinek je povedal, da je očitno družbeni in komunalni standard v občini Rače- Fram takšen, da zadovoljuje potrebe občanov, po drugi strani pa je tudi komisija Zlatega kamna prepoznala utrip življenja v občini.

Damjan Veršič2 leta

Na Pohorju je skupno 200 kilometrov državnih cest. Od tega je 147 kilometrov cest asfaltiranih, 53 kilometrov cest pa je makadamskih. Po podatkih Direkcije za infrastrukturo je velik del cest v zelo slabem stanju. Minister Jernej Vrtovec napovedal, da bo za ureditev državnih cest na Pohorju v naslednjih dveh letih namenjenih 30 milijonov evrov.

Andreja Bjelan2 leta

Nova čistilna naprava, ki jo bodo v Občini Rače-Fram pričeli graditi prihodnje leto, je za občino še kako potrebna. Povzročala bo manj hrupa in neželenih vonjav, iz odpadnih voda pa bo odstranjevala tudi dušik in fosfor.

Andreja Bjelan2 leta

Zaradi epidemije bodo letošnji decembrski dogodki marsikje zelo okrnjeni. Nekatere občine imajo zaradi tega višek sredstev, ki jih bodo porabili predvsem v humanitarne namene. V Občini Rače-Fram bodo otroci dobili denar, drugje bodo sredstva namenili socialno šibkim, na voljo bodo topli obroki, ponekod pa bodo posebno pozornost namenili tudi starejšim in osamljenim.

Andreja Bjelan2 leta

Vrednost investicije v novo komunalno čistilno napravo v Račah znaša več milijonov evrov, od tega imajo za projekt potrjenih 1,4 milijona evrov evropskih sredstev.

Uredništvo2 leta