Župan Saša Aarsenovič je po pogovoru z vodstvom Združenja pridelovalcev vrtnin kot predstavnikom prodajalcev na tej tržnici sporočil, da ta ostaja v neposredni bližini Trga svobode.

Pridelovalce sadja in zelenjave integrirane pridelave, ki ob sredah in petkih prodajajo svoje pridelke na Trgu svobode v središču Maribora, bodo lahko Mariborčani od jutri (27. novembra) našli ob Partizanski cesti, na pločniku ob severni steni frančiškanske cerkve.

Pridelovalci s prošnjo na županstvo

Potem ko so v prejšnjem tednu pridelovalce in javnost so iz Mestne občine Maribor (MOM) obvestili, da se bo tržnica s pridelki integrirane pridelave v času, ko bo na Trgu svobode veliko drsališče, preselila na osrednjo tržnico na Vodnikov trg, temu zdaj vendarle ne bo tako. Iz občinske službe za odnose z javnostmi so sporočili, da so se na županstvo obrnili pridelovalci s prošnjo, da ostanejo v strogem mestnem središču, saj da imajo tukaj zelo dobre pogoje za prodajo in tudi svoje stalne stranke.

Sooblikovali bodo praznično podobo mesta

Župan Saša Arsenovič se je danes srečal z vodstvom Združenja pridelovalcev vrtnin kot predstavnikom prodajalcev na tej tržnici in z zanimanjem prisluhnil njihovim argumentom in željam. Med temi je bil tudi predlog, da občina tržnico umesti nekam ob frančiškansko cerkev. Ob terenskem ogledu so skupaj hitro ugotovili, da je prostor ob njeni severni steni za prodajalce zelo primeren in da jih bodo tam zvesti kupci tudi brez težav našli. »Ta ponudba tako v času prireditev Čarobnega decembra 2019 ostaja v mestu, dogovorili pa smo se tudi, da bodo prodajalci svoje stojnice okrasili in tako sooblikovali praznično podobo mesta,« je po srečanju povedal župan.

Župan prisluhnil mnenjem in pobudam

Predstavnike pridelovalcev integrirane pridelave, večina jih ob Trgu svobode prodaja tudi na glavni tržnici, je Arsenovič, tako iz mestne občine, seznanil še s potekom aktivnosti za nakup stavbne pravice za kompleks centralne tržnice, ki bo po odkupu v celoti (s poslovnimi prostori, paviljonom, trgovinami in garažno hišo) prešla v last občine oziroma njene novoustanovljene družbe Mestne nepremičnine. Prisluhnil je mnenjem in pobudam pridelovalcev integrirane pridelave, ki dobro poznajo tako prednosti kot slabosti glavne mariborske tržnice. Ti so župana opozorili predvsem na pomanjkanje parkirnih površin za kombinirana vozila, s katerimi pripeljejo svoje pridelke, in na tudi obiskovalcem tržnice dobro poznano dotrajano tlakovano površino na glavni ploščadi. Župan je zagotovil, da bo ureditev pohodnih površin ena prvih nalog občine v novi vlogi lastnika tržnice. Poudaril je, da je danes od predstavnikov Združenja pridelovalcev vrtnin dobil kar nekaj dobrih informacij in pobud ter sklenil: »Mislim, da bomo glavni tržnici skupaj napisali zgodbo, na katero bomo zelo ponosni.«

Mestno drsališče že postavljajo

Na Trgu svobode je izbrani najemnik ta teden že začel postavljati mestno drsališče (na njem bomo Mariborčani in obiskovalci drsali vse do konca februarja 2020) ter trgovske in gostinske stojnice, ki bodo spremljale in obogatile program letošnjega Čarobnega decembra v Mariboru. Ta se začne v petek, 29. novembra, s prižigom praznične razsvetljave.