S celovito prometno ureditvijo v enosmerni promet, se bi pridobila parkirna mesta in uredilo problematično parkiranje. Prenova je nuja, poudarijo v Mestni četrti Tabor.

Tokrat smo se seznanili s problematiko Mestne četrti Tabor. Govorili smo z Mitjem Žnidaričem predsednikom Mestne četrti Tabor in predsednikom Komunale komisije Vitorjem Zečićem. Izpostavila sta dva problema, ki se tičeta Ljubljanske ulice in ti. naselja bumerang, ki zajema Frankolovsko, Celjsko, Poštelsko in Hočko ulico, kjer je nujna prenova prometnih tokov v enosmerne. Urediti bi bilo potrebno dlje časa problematično Regentovo ulico.

Premalo parkirnih mest, vozniki parkirajo kar na pločnike in zelenice

S celovito prometno ureditvijo stanovanjskega naselja se bi pridobila parkirna mesta in uredilo sedaj problematično parkiranje. Parkirnih mest je premalo, zato sedaj lastniki vozil parkirajo kar na pločnikih, zelenicah. En prometni pas je celo v celoti zaseden s parkirnimi mesti.

Predsednik komunale komisije nam je pojasnil, da bi s strani Ulice Pariške komune, natančneje s krožnega krožišča, naredili uvoz na Frankolovsko, kjer bi bil na začetku urejen dvosmerni projekt s parkirišči na levi in desni.

Predsednik komunale komisije nam je pojasnil, da bi s strani Ulice Pariške komune, natančneje s krožnega krožišča, naredili uvoz na Frankolovsko, kjer bi bil na začetku urejen dvosmerni projekt s parkirišči na levi in desni. Nato bi se nadaljevala enosmerna cesta po Celjski ulici do Osnovne šole Angela Besednjaka, kjer bi nadaljevali dvosmerni promet z izhodom na Fochevo ulico. Enosmerno bi se uredila tudi ulica do Frankolovske ceste v nasprotni smeri urnega kazalca nazaj na Celjsko ulico.

»Problem parkiranja je tudi v stanovanjskem naselju ob Regentovi ulici. Tam je ogromno stanovalcev in vozil. Eden izmed idej je, da bi na koncu Regentove, tik ob Fochovi, uredili pas za obračanje vozil,« pojasni ob tem.

Projektna naloga dela Ljubljanske

»Vzporedno s tem poteka naša dejavnost tudi na Ljubljanski ulici, kjer je dogovorjeno oz. se že izvaja projektna naloga za celovito ureditev Ljubljanske ulice med križiščema z Metelkovo in Fochevo,« pove Zečić. Projektna naloga zajema celovito ureditev prometne površine, med drugim ureditev razsvetljave, drevoredov, pločnikov ter prenovo podzemne infrastrukture.

Naslednja naloga je pridobiti sredstva iz proračuna MO Maribor, predvidevajo, da bo denar zagotovljen v proračunu za leto 2021.

In kaj o problematiki menijo na MO Maribor?

Z vprašanji, ki se vežejo na težavo MČ Tabor smo se obrnili na Mestno občino Maribor. Njihove odgovore objavimo, ko jih prejmemo.

Problematike MČ in KS v Mariboru: