Po besedah predsednika Mestne četrti Magdalena, se je končno našel investitor, ki je pripravljen graditi stanovanjski objekt v ti. Maksovi luknji in je že vložil predlog za spremembo prostorskega akta. Problem v MČ tudi propadajoči zdravstveni dom.

Tokrat smo se na teren odpravili z Jožefom Grahom, predsednikom Mestne četrti Magdalena, ki nam je pokazal dve najbolj pereči zadevi v njihovi MČ. Gre za zemljišče na Ruški cesti, bolj poznano pod imenom Maksova luknja ter propadajoči Zdravstveni dom na Jezdarski ulici. Kot kaže pa se za obe problematiki pripravljajo novi plani, ki bodo kmalu realizirani.

Vprašljiva nosilnost jame

Na zemljišču na Ruški cesti je bila najprej načrtovana gradnja kulturnega centra Maks ter nove umetnostne galerije. Nato kupil kuvajtski poslovnež, ki je želel tam zgraditi ameriško univerzo, a je kasneje spremenil načrte. Ocenil je namreč, da zanj omenjena novogradnja ni najbolj finančno ugodna rešitev, saj so zanj primernejši že obstoječi objekti.

Mariborska družba ZIM je za parcelo v času mandata Franca Kanglerja za gradbeno luknjo odštela 2,2 milijona evrov. Leta 2013 so ob posredovanju ekipe župana Andreja Fištravca, kuvajtskemu poslovneži, zemljišče prodali za 610 tisočakov.Zemljišče je ponudil v prodajo, a interesentov za nakup dlje časa ni bilo.

Že tedaj so nam na Mestni občini Maribor povedali, da nimajo novih konkretnih načrtov za omenjeno lokacijo, a da vodijo postopek sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor. »Imamo možnost preklicati občinski podrobni prostorski načrt v  celoti in na njegovem območju ponovno uveljaviti začasno urejanje s prostorskimi ureditvenimi pogoji in podrobno namensko rabo, ki izhaja iz urbanistične zasnove – to je stanovanja z dopolnilnimi dejavnostmi,« so dejali.

Projekt MAKS je veliko obetal, a se ni izšlo. V vodo je padel tudi načrt izgradnje univerze. Lahko končno pričakujemo srečen konec?

Našel naj bi se novi investitor

»Luknja je problematična že vrsto leto. Vprašljiva je tudi stabilnost te jame in same ceste, ki poteka med njo in nabrežjem Drave,« nam je dejal Grah in dodal, da so se vključile tudi inšpekcijske službe, ki so v preteklosti deloma zaprle del ceste, kjer je zdaj urejen enosmerni promet. »Po zadnjih podatkih iz MO Maribor, se je našel investitor, ki je pripravljen graditi stanovanjski objekt in je že vložil predlog za spremembo prostorskega akta,« nas z veseljem seznani.

Problematičen zdravstven dom

Beseda je nanesla tudi na podvoz nad železniško progo. »To kar je v MČ Magdalena dolga leta predstavljalo velik problem v cestnem prometu, se sedaj k sreči bliža h koncu. Zelo me veseli, da bo to končano še v tem letu. Gre za pomemben projekt, ne le za našo MČ, temveč za celo mesto Maribor. Kljub temu pa je le streljaj od podvoza, zelo problematičen zdravstveni dom.«

Objekt ne izpolnjuje minimalnih higienskih norm

»Želja MČ je, da ima urejene vse javne zavode, med njimi je tudi omenjen zdravstveni dom. Že dolgo smo si prizadevali, da bi se izgradnja pričela. Kot mi je znano so projekti pripravljeni, želimo si, da bi se gradnja pričela čimprej, da bo sovpadala z novo pridobitvijo, lepim Magdalenskim parkom,« je dejal Grah.

Prostori že dolgo ne ustrezajo več namenu, za katerega je bila zdravstvena postaja zgrajena. »Njene prostore in  inštalacije ter ostalo je že tako zelo načel zob časa, da poleg nezadovoljstva obiskovalcev in zaposlenih, tamkajšnje prostorske  razmere načenjajo potrpežljivost inšpekcijskih služb. Glede na to, da je objekt dotrajan in ne izpolnjuje niti minimalnih higienskih norm,  je praktično nemogoča adaptacija  objekta, zato je predlog našega zavoda, da se pristopi k nadomestni gradnji prostorov,« so nam pred časom dejali v zdravstvenem domu. dr. Adolfa Drolca.

In kaj o problematiki menijo na MO Maribor?

Z vprašanji, ki se vežejo na težavo MČ Magdalena, Maksovo lukno in novega investitorja, smo se obrnili na Mestno občino Maribor. Njihove odgovore objavimo, ko jih prejmemo.

Problematike MČ in KS v Mariboru: