S ponedeljkom bodo pošte med tednom ponovno poslovale po običajnem delovnem času, ob sobotah bodo še naprej zaprte.

Pošta Slovenije bo glede na sproščanje ukrepov na ravni države sorazmerno s temi ukrepi pričela tudi v poštnem prometu postopno vzpostavljati običajno poslovanje. Tako bodo z začetkom prihodnjega tedna pošte med tednom ponovno poslovale po običajnem delovnem času, vročanje vseh vrst poštnih pošiljk pa se bo ponovno potekalo na običajni način, vendar še vedno brez fizičnega kontakta med pismonošo in naslovnikom.

Te poslovalnice še naprej zaprte

V ponedeljek, 11. maja letos, bodo pošte ponovno začele poslovati po običajnem delovnem času med tednom, ob sobotah pa bodo še naprej zaprte. Še vedno pa ostajajo zaprte pošte 2114 Maribor (Univerzitetni klinični center Maribor) in dežurna pošta Zagrebški c. 106 v Mariboru. Prav tako ostaja zaprtih 5 pogodbenih pošt, delovni časi nekaterih pogodbenih pošt pa še ostajajo prilagojeni.

Vročanje še vedno brez fizičnega kontakta

Vse vrste poštnih pošiljk se ponovno vročajo na običajen način, pri čemer pa je treba upoštevati, da se pošiljke vročajo brez fizičnega kontakta med pismonošem in naslovnikom z upoštevanjem ustrezne varnostne razdalje (najmanj 1,5 m). Naslovniki bodo morali pri nekaterih pošiljkah ponovno  potrditi prevzem pošiljk. Pismonoši bodo pošiljke še vedno vročali na prostem, da ne bodo vstopali v skupne prostore strank (npr. v stanovanjske bloke in do vrat naslovnika).

Še vedno se ohranjajo antikorona predpisi

S postopnim sproščanjem nekaterih ukrepov se vsi sprejeti preventivni varnostni ukrepi s področja zagotavljanja preprečevanja možnosti okužb s koronavirusom izvajajo še naprej, v nespremenjeni obliki. Ob tem gre izpostaviti tudi strogo upoštevanje vsakodnevnih preventivnih ukrepov zaposlenih in strank (higiena rok, higiena kašlja, …), uporabo dezinfekcijskih in razkuževalnih sredstev ter zagotavljanje minimalne varnostne razdalje med delovnimi mesti oz. osebami. Če minimalne varnostne razdalje med zaposlenimi ni mogoče zagotoviti, je obvezna uporaba zaščitne maske. Prav tako še vedno veljajo navodila in protokoli za ohranjanje zdravja zaposlenih na okencih, dostavljavcev ter vseh ostalih, ter režim posamičnega vstopa na  pošte.