Odkar so sedem mesecev nazaj v Radvanjski potok zaradi zastarelega kolektorja in odmetavanja neprimernih odpadkov v stranišča vdrle fekalije, se ni zgodilo popolnoma nič.

Januarja 2018 je Radvanjski potok doletela ekološka katastrofa, ko so zaradi neodgovornega odmetavanja odpadkov  dov stranišča in neustreznega kolektorja na Meranovem fekalije prodrle do Radvanjskega potoka. Za opravljanje z vodami v Sloveniji je po Zakonu o vodah pristojna Direkcija RS za vode, kjer pa nas naprošajo, naj se obrnemo na občinskega upravljavca kanalizacije oziroma občinsko podjetje Nigrad, saj so oni odgovorni za izliv fekalij. Občina pa je odgovorna za kolektor v Meranovem, ki kljub svoji neprimernosti že osmo leto ostaja nezamenjan. Številni prebivalci in Ribiška družina Radvanje se bojijo najhujšega, morebitnega širjenja bolezni in vnovičnega izliva fekalij, na občini pa odgovarjajo, da bo potok saniran šele pred pričetkom gradnje Zahodne obvoznice – Jug, kot smo že pisali.

Od izliva fekalij še brez meritev stanja potoka

Na MOM so za Maribor24 dejali, da Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave mikrobioloških meritev na območju poplavljanja Radvanjskega potoka sploh ni izvajal. Nihče torej ne ve, v kako slabem stanju potok pravzaprav je.

Razpolagajo pa s podatki izvajanja imisijskega monitoringa Radvanjskega potoka dolvodno od opisanega problematičnega mesta, in sicer pri Betnavskem gradu. “V letu 2018 se stanje Radvanjskega potoka ni bistveno spremenilo v primerjavi s stanjem v letu 2017,” pravijo. 

Potok še naprej uvrščen v razred “dobro ekološko stanje”

Pišejo, da skladno z rezultati preiskav vode iz Radvanjskega potoka in skladno z Uredbo o stanju površinskih voda potok uvrščajo v razred »dobro ekološko stanje«. Le kako, ko pa v potoku skorajda več ni življenja, onesnaženost pa ostaja nesanirana? 

“Nastala situacija na obravnavanem območju je kompleksna in je posledica nekaterih neustreznih gradenj ter tudi neodgovornega odmetavanja odpadkov v potok,” dodajajo. Neustreznih gradenj, za katero pa je odgovorna le občina; govora je seveda o kolektorju. Odgovora, zakaj slednjega še vedno niso menjali, tako nismo prejeli.