Arheologi so še pred rokom preučili ostanke rimske ceste, ki so jih odkrili v okviru sondiranj zemljišča pred začetkom gradnje blokovskega naselja.

Pod Pekrsko gorco na Studencih v Mariboru, kjer so, kot smo pisali, pri arheološkem pregledu zemljišča naleteli na nepričakovano ostalino rimske ceste, bo državni Javni stanovanjski sklad vseeno lahko pričel z gradnjo 400 stanovanj. Arheologi so namreč, kot poroča Radio Maribor, končali preučevanje in dokumentiranje ostalin rimske ceste, ki so jo našli na zemljišču, tako da so tega že predali investitorju.

Pomembna najdba za razumevanje rimskodobne poselitve

Z raziskavami območja, kjer bo 46 milijonov evrov vredno blokovsko naselje gradil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, so začeli marca. Končali so jih še pred rokom, ki je bil sprva 15.julij, še navaja omenjeni radio. »Dela so zaključena, tudi vreme je dobro služilo,« je pojasnila Mihela Kajzer z Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Ostanke rimske ceste so odkrili v okviru sondiranj zemljišča pred začetkom gradnje. Da je potekala prav po tej trasi, doslej niso vedeli. »Odkrili smo ostaline stare rimske ceste, ki je povezovala rimskodobna najdišča v širši okolici. Najdba je zelo pomembna za razumevanje rimskodobne poselitve, predvsem v liniji vil rustic, ki jih poznamo, od Hoč, prek Bohove, Betnave, Radvanja, Peker in proti Rušam. Vrsto let smo jo iskali in smo jo zdaj končno našli,« je za Radio Maribor dejala Kajzerjeva in dodala, da ne gre za državno, ampak lokalno rimsko cesto.

Stanovanja vseljiva leta 2021

Njenih ostalin sicer ne bodo ohranili ali postavili na ogled, ampak so najdišče zgolj raziskali in dokumentirali. Zemljišče bodo zdaj lahko vendarle zasedli gradbeni stroji, saj bo po načrtih 400 stanovanj državnega stanovanjskega sklada pod Pekrsko gorco vseljivih leta 2021, še piše Radio Maribor.