Mestni svetnik Saša Pelko podal pobudo, da se od države zahteva, da sprejme DPN in podaljša pisto ter kot ostalim letališčem tudi mariborskemu zagotovi subvencijo.

Nekdanji podžupan Mestne občine Maribor Saša Pelko, ki se je med drugim strinjal, da mora biti o projektu mariborskega letališča poučena tudi širša javnost in da so pri sprejemu državnega prostorskega načrta s svojimi mnenji in predlogi udeleženi vsi akterji, se je na to temo oglasil tudi na nedavni seji mestnega sveta.

Gre za širšo regijsko zgodbo

Mariborskemu županu Saši Arsenoviču je namreč, kot je pojasnil na socialnem omrežju Facebook, med pobudami poudaril, da ima Letališče Maribor izjemen potencial za Slovenijo, še posebej pa za našo regijo. »V zadnjih dneh se o mariborskem letališču spet govori nekoliko več, saj je na aktualno problematiko opozoril župan občine, v kateri se to letališče fizično nahaja. A tu gre za širšo regijsko zgodbo in problematika mariborskega letališča nas mora še kako skrbeti. Nenazadnje je do pred nekaj leti bila lastnica tega letališča prav Mestna občina Maribor,« je pojasnil Pelko.

Mačehovski odnos države

In tako kot se država pogosto obnaša mačehovsko do vsega, kar se ne nahaja v njenem centru, dodaja, je ta odnos še posebej viden na primeru mariborskega letališča. »Vlada namenja subvencije za delovanje letališča Ljubljana, kakor tudi za delovanje letališča Portorož. V primeru letališča Maribor pa ne da ne daje subvencije, ampak še huje – najemnikom zaračunava visoko mesečno najemnino. Najemnik mariborskega letališča mora državi plačevati 95.000 evrov najemnine. Mesečno! Poleg tega pa mora plačevati še ostale visoke stroške in plače zaposlenim, kar v skupnem znesku predstavlja približno 180.000 evrov denarja, ki ga najemnik vsak mesec dobesedno vrže ‘skozi okno’,« razlaga Pelko.

Letališče lahko vlada enostavno zapre

Zakaj skozi okno, se sprašuje in nadaljuje, da zato, ker jim je vlada v prejšnjem mandatu pisno obljubila sprejem DPN do marca 2018, kar bi omogočilo podaljšanje letališke piste, to pa je ključno za izpeljavo njihovega poslovnega načrta, ki bi bistveno pospešil razvoj celotne regije, posledično pa tudi celotne države. »Danes smo aprila 2019, torej 13 mesecev po tistem obljubljenem marcu 2018 in najemnik še vedno vsak mesec meče skozi okno 180.000 evrov. V 13 mesecih je to že približno 2,4 milijona evrov. Skozi okno! Medtem ko ta ista država daje subvencijo letališču Ljubljana in letališču Portorož,« je zapisal Pelko in dodal, da se je najemnik letos januarja odločil, da ne bo več metal denarja skozi okno, zato je prekinil pogodbo in julija se lahko zgodi, da bo letališče Maribor vlada enostavno zaprla.

Nemudoma k reševanju obstoja letališče

Glede na vse znane informacije, bi verjetno, piše, ta problem lahko rešili, če bi vlada nemudoma sprejela obljubljen DPN oz. če bi do sprejema DPN tudi mariborskemu letališču namenila subvencijo na enak način kot jo daje letališču Ljubljana in letališču Portorož. »Prepričan sem, da bi si v tem primeru najemnik premislil in ostal na mariborskem letališču ter ga posledično razvil v regijsko pomembno letališče, ki bo pomembno vplivalo na razvoj celotne države,« meni Pelko, ki je iz tega razloga dal pobudo, da kot mestni svet Mestne občine Maribor pozovejo ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, da se nemudoma in z največjo resnostjo skupaj z vsemi deležniki loti reševanja obstoja letališča Edvarda Rusjana Maribor.

Tudi župan naj druži sile

Obenem je pozval župana Mestne občine Maribor, g. Arsenoviča, da združi sile s predsednico Štajerske gospodarske zbornice in predsednikom Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor in da potem skupaj apelirajo na vodstvo vlade, da primerno ukrepa in prepreči propad nečesa, kar bi lahko našo regijo potegnilo navzgor. »Za rešitev mariborskega letališča še ni prepozno, čeprav ura kaže že pet pred dvanajsto,« je zaključil.