Inšpektorat za šolstvo je po prejeti prijavi o domnevno nestrokovnem delu na Waldorfski šoli Maribor tam opravil inšpekcijski nadzor.

Inšpektorat za šolstvo je po prejeti prijavi o domnevno nestrokovnem delu na Waldorfski šoli Maribor tam opravil inšpekcijski nadzor. Ravnatelju je izrekel opozorilo glede obveščanja organov pregona, šoli pa podal dva predloga. Policija iz prijave znakov kaznivega dejanja ni ugotovila. Na šoli nastalo situacijo rešujejo tudi z več pogovori.

Starši podali prijavo

Portal Požareport je sredi marca poročal o sumu spolnega nadlegovanja učenk in šikaniranju na Waldorfski šoli Maribor in navedel, da so zaradi dogajanja starši poslali prijavo na Inšpektorat RS za šolstvo in šport, na šolsko ministrstvo in na Zavod RS za šolstvo.

Inšpektorat za šolstvo je inšpekcijski nadzor že opravil in postopek zaključil. Še pred njegovo uvedbo pa je zaradi suma spolnega nasilja zadevo odstopil v obravnavo pristojni policijski postaji. S Policijske uprave Maribor so nato inšpektorat seznanili, da iz opisane prijave niso razvidni znaki kaznivih dejanj ali prekrškov, ki jih po zakonu preiskuje policija.

Potrebno je obvestiti organe pregona

Inšpektorat je ravnatelju šole izrekel opozorilo, da je kot odgovorna oseba z vidika zaščite učencev in koristi otrok dolžan pristojne kazenske organe pregona obveščati o primerih, ko strokovni delavci izvedo za sume oz. primere telesnega ali duševnega nasilja.

Šoli je inšpektorat podal dva predloga. Prvi je, da naj preveri strokovnost izvajanja učnega načrta pri enem od predmetov, drugi predlog pa se nanaša na podajo ocene, kdaj naj bodo pri razgovorih z učenci prisotni starši.

Ravnatelj Waldorfske šole Maribor Maksimiljan Rimele je za STA pojasnil, da opozorilo inšpektorata sprejema, da pa je njegovo stališče, da za takšna dejanja niso izvedeli. “Mi smo dobili namige, da bi se to lahko zgodilo. Dejansko pa nihče ni prišel k meni in rekel, da se to je zgodilo,” je dejal.

Učitelj na bolniški

Ko je dobil namige, se je pogovoril ločeno z učenkami in učiteljem. Ker je iz pridobljenih informacij ocenil, da ne gre za utemeljen sum, se za prijavo organom pregona ni odločil, je še pojasnil ravnatelj. Zdaj ve, da je tudi v takšnem primeru potrebna prijava, je dodal.

Glede predloga za podajo ocene, kdaj naj bodo na razgovorih z učenci prisotni starši, pa so se na šoli odločili, da bodo otroke še podrobneje seznanili s pravico, da so lahko pri njihovih pogovorih z učitelji prisotni starši. Strokovne delavce pa so opozorili, da so učencem to dolžni zagotoviti, je pojasnil Rimele.

Ravnatelj je povedal še, da je učitelj, na katerega se je nanašala prijava, od dneva objave članka na portalu Požareport v bolniški, za njegovo začasno nadomeščanje pa so objavili razpis.

STA