V Mestni občini Maribor je plačilo parkirnine potrebno na praktično vseh javnih parkiriščih. Čas plačila je bil na večini teh ob delovnikih od osme ure zjutraj do pete ure popoldne, razen na Lentu, kjer je od nedavnega parkirnino potrebno plačati do osme ure zvečer. Na naslednji seji mestnega sveta pa bi naj razpravljali o podražitvi ur parkiranja povsod po mestu, prav tako bi se naj podaljšal čas plačila.

Dosedanje cene parkirnin v Mariboru so navedene v Odloku o občinskih cestah in na večini lokacij znašajo 0,80 evra na uro. Na Partizanski cesti, na Mladinski, Jezdarski in Pušnikovi ulici ter Ob železnici pa ura parkiranja znaša 0,50 evra na uro. Najdražje je parkirati na Slomškovem trgu, kjer ena ura znaša 1,50 evra. Že na naslednji občinski seji, ki se bo odvijala v septembru, pa bi naj dosedanji Odlok spremenili.

Plačila po višji ceni kmalu do osme ure zvečer?

Da se na področju parkirnega režima v Mariboru obetajo spremembe je napovedal tudi svetnik Liste Andreja Fištravca Saša Pelko: »Župan nam je na koncu zadnje redne seje, ki je bila junija, na koncu povedal, da nas čaka še ena dopisna seja med počitnicami, kjer bomo glasovali o podražitvi parkirnin. Očitno si je potem premislil, saj je bilo nekaj nelagodja med svetniki in so mu po mojem mnenju rekli, da tega ni pametno narediti na dopisni seji. Verjetno se bo o tem odločalo na naslednji redni seji v jeseni. Po mojih informacijah bi naj šlo za vsa parkirišča v mestu – dvignile bi se cene parkirnin, prav tako bi se naj podaljšal čas parkiranja do osme ure zvečer.«

Informacije o tem držijo, saj so tudi iz občine sporočili, da se področju parkiranja obeta predrugačenje dosedanjega sistema:

»V pripravi je sprememba Odloka o občinskih cestah, ki med drugim določa tudi čas plačila in ceno parkirnine. O tem kakšne bodo spremembe zaenkrat še ne moremo konkretno govoriti. Gradivo oziroma obravnava spremembe omenjenega odloka bo predvidoma v jeseni uvrščena na sejo mestnega sveta.«