Družba Paloma d.d. bo kupila nov 65.000-tonski papirni stroj v proizvodnem obratu v Sladkem vrhu.

Družba Paloma d.d. je danes umaknila zadnje dele 56 let starega Papirnega stroja 3 in s tem pripravila prostor za nov, 65.000-tonski papirni stroj v proizvodnem obratu v Sladkem Vrhu. Nov papirni stroj vključuje sodobni preusmerjevalnik in novo avtomatično skladišče za matične zvitke, ki ga bo izdelal priznan evropski dobavitelj Toscotec, ter s tem nadomestil staro tehnologijo v skladu z načrtovanim projektom Impulz. Strateška investicija, ki je tik pred izvedbo je bila pripravljena s strani družbe ECO INVESTMENT, katere lastnik je Milan Fiľo in je ena največjih investicij v Sloveniji v letošnjem letu. Po pisanju Dnevnika gre po njihovih neuradnih informacijah za nekaj desetmilijonsko investicijo, denar pa bi zbrali z dokapitalizacijo strateškega partnerja.

Pridobiti morajo okoljevarstveno dovoljenje, sicer je ogrožena prihodnost podjetja

Jaroslav Fic, predsednik uprave družbe Paloma d.d. je ob tem izjavil: ″Pripravljeni smo na izvedbo največje investicije v slovensko papirno industrijo v zadnjih 40 letih. Projektna ekipa Palome je že pričela z deli po izvedbenem načrtu in je trenutno v zaključni fazi demontaže starega papirnega stroja. Žal se soočamo s problemi pri pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja, zaradi manjših dopolnitev dokumentacije, ki se vlečejo že mesece, kar bi lahko povzročilo zaustavitev investicijskega načrta.

Poudariti je potrebno, da bo imela planirana investicija pozitiven učinek na okolje glede v primerjavi s stanjem ob prevzemu družbe. Trenutno so vsi naši napori usmerjeni v čimprejšnjo razrešitev omenjenega postopka s pristojnimi organi in dokončno pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. Projekt, ki smo ga pripravljali zadnje leto in pol, je nujen korak za zagotovitev stabilne prihodnosti poslovanja Palome, ki zaposluje 600 ljudi in ima skoraj 150-letno tradicijo. V kolikor se ta projekt ne bi izvedel, so ogrožena delovna mesta v Palomi, saj so obstoječi papirni stroji stari in pogosto v okvari.”

Proizvodnja se bo z novim strojem povečala na 90.000 ton letne proizvodne kapacitete

Investicija, ki bo povečala proizvodne kapacitete Palome na 90.000 ton letno, vključuje novo enoto za pripravo papirne mase s širino 5,5-metrov in hitrostjo obratovanja 2.000 m/minuto ter previjalec in novo avtomatično skladišče za matične zvitke. S tem načrtujejo zmanjšanje operativnih tveganj in zmanjšanje stroškov proizvodnje ter izboljšanje kakovosti papirja in končnih izdelkov. Z dvigom proizvodnih kapacitet bodo zadostili povečanim potrebam na trgu v regiji JV Evrope, v Nemčiji, Avstriji ter v Švici. Paloma bo s tem postala kompetenčni center Skupine SHP za visokokakovostne izdelke higienskega papirja v Skupini SHP in vodilni proizvajalec v regiji JV Evrope.