Na območju Slovenije o najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v proizvodni panogi, pa tudi iz panog transporta, logistike in komunikacij.

Zaposlitvene namere slovenskih delodajalcev so za drugo četrtletje najšibkejše v zadnjih dveh letih, kar je posledica padca možnosti zaposlovanja v različnih sektorjih. Slednje pa je najbolj vidno v gradbeni panogi. Neto napoved zaposlovanja namreč znaša plus deset odstotkov, kar je sedem odstotnih točk manj kot v prejšnjem četrtletju, kaže raziskava družbe Manpower.

Brexit vzbuja številna vprašanja

Po raziskavi sodeč 15 odstotkov delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, dva odstotka delodajalcev načrtuje upad, medtem ko 82 odstotkov delodajalcev ne predvideva sprememb v zaposlitveni strukturi. »Naštejemo lahko nekaj razlogov, zakaj opažamo več negotovosti kot v prejšnjem četrtletju. Brexit, denimo, vzbuja veliko vprašanj in skrbi skupaj z drugimi spremembami na tujih trgih, ki se seveda odražajo v previdnejšem odnosu na lokalnem trgu,« je dejal regionalni vodja Manpower Slovenija Nebojša Biškup. O najmočnejših zaposlitvenih namerah poročajo delodajalci v proizvodni panogi, neto napoved zaposlovanja znaša +19 odstotkov, pa tudi delodajalci v panogi transporta, logistike in komunikacij z neto napovedjo zaposlovanja, ki je +18 odstotkov. Rezultati razkrivajo tudi najšibkejše možnosti zaposlovanja v zadnjih letih za gradbeno panogo (+4 odstotke), panogo oskrbe z elektriko, vodo in plinom (+3 odstotke) in panogo rudarstva in kamnin (0 odstotkov).

Napovednik zaposlovanja za prvo polovico leta

In kako je v Mariboru? Po podatkih Napovednika zaposlovanja za območno službo (OS) Maribor, ki se nanašajo na prvo polovico letošnjega leta (anketa je bila izvedena konec leta 2018 za leto 2019, op. p.) kažejo na najbolj optimistične napovedi glede povpraševanja po izdelkih ali storitvah za anketirane delodajalce iz OS Trbovlje in Maribor.

Za Maribor napovedanih 4.305 zaposlitev

Omenjeni delodajalci v 37 oziroma 36 odstotkih primerov napovedujejo porast povpraševanja po storitvah ali izdelkih v naslednjih 6 mesecih. Za OS Maribor je napovedanih 4.305 zaposlitev. Na prvih 10 mestih pa so poklici varilcev, orodjarjev, prodajalcev, zidarjev, varnostnikov, voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev, strugarjev, elektroinštalaterjev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih ter drugih ustanovah in strokovnjakov za zdravstveno nego.

Težave delodajalcev tudi z iskanjem ustreznega kadra

Največ delodajalcev, razkriva napovednik zaposlovanja, je imelo težave z iskanjem ustreznega kadra na območju OS Maribor, Ptuj, Velenje, Nova Gorica in Murska Sobota. V teh primerih je imela (dobra) polovica anketiranih delodajalcev težave z iskanjem ustreznega kadra. Delež delodajalcev, ki v bodoče pričakujejo težave pri iskanju delavcev, je največji v OS Maribor in znaša nekaj več kot polovico (53,2 odstotkov) anketiranih delodajalcev, ki so registrirani na tukajšnjem območju. Slednji pa so OS Maribor naleteli tudi na precejšnje težave z iskanjem kandidatov za poklice varilcev, elektroinštalaterjev, orodjarjev, strugarjev, voznikov težkih tovornjakov in vlačilcev, zidarjev, usmerjevalcev in raznašalcev, pleskarjev ter delavcev za preprosta poulična storitvena dela in prodajalce.