Magna je trenutno v postopku pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, do pridobitve le-tega pa bo zemljo upravljala občina.

Kot poroča Radio Maribor je Občini Hoče Slivnica uspelo pridobiti vsa potrebna zemljišča za območje, na katerem naj bi se v prihodnjih letih širila Magna. Magna je trenutno v postopku pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, do pridobitve le-tega pa bo zemljo upravljala občina.

Zemlje nista uporabljala v kmetijske namene

Območje, ki je predvideno za gradnjo celotne Magnine tovarne, veliko 92 hektarjev. Kot še povedo na Radio Maribor, na približno 14 hektarjih že stoji lakirnica, lastništvo preostale zemlje pa je občini uspelo urediti prejšnji teden. Kot je dejal župan Marko Soršak je bila pri dveh lastnikih žal potrebna razlastitev, težava je namreč nastala pri ceni. Ob tem je zagotovil, da razlaščenca zemlje nista uporabljala v kmetijske namene in da pogajanje za ceno ni bilo mogoče, saj je občina dobila denar za odkupe od države in je bila odkupna cena odvisna od predhodne cenitve.

Do odkupa v najem kmetom

Zaenkrat bodo omenjeno zemljo v občini dali najem kmetom vse dokler jih ne bo odkupila Magna. Kot so ob koncu še poročali na Radio Maribor, naj bi se urejalo tudi v preteklosti sporno nadomeščanje kmetijskih zemljišč. Le-te naj bi nadomestili s posekom na območju daljnovodov v Kidričevem.