Končno stanje na hoški vpadnici bi naj asfaltna prevleka dosegla v teh dneh, s tem pa naj bi se tudi cestišče dokončno izravnalo.

Obnova dotrajane štiripasovnice med Mariborom in Hočami je bila med številnimi vozniki težko pričakovana. Sedaj, ko so dela praktično končana, pa se med mnogimi vozniki porajajo pomisleki in kritike glede same izvedbe del. Marsikdo je namreč ob vožnji opozoril na neravno vozišče oziroma kolesnice ter grob asfalt, ki se drobi oziroma lušči, kar voznike med vožnjo še kako moti.  Kako je torej sploh potekala obnova in kako odgovarjajo na omenjene težave voznikov, smo preverili pri Direkciji RS za infrastrukturo.

Učinkovit in v tujini uveljavljen postopek obnove

»Na štiripasovnici Maribor-Hoče je bila izvedena delna sanacija poškodovanih asfaltnih površin ter izvedena tankoplastna prevleka čez celotno površino vseh voznih pasov. Gre za poseben postopek, ki je v tujini dodobra uporabljen in se je izkazal kot zelo učinkovit, zato se je DRSI odločila tak postopek uporabiti tudi na mariborski vpadnici. Tankoplastna prevleka je plast pripravljena iz asfaltne zmesi majhne debeline,« so pojasnili.

Tankoplastne prevleke po hladnem postopku so glede na razpoložljive podatke primerne za vgradnjo obrabne in zaporne plasti na voznih površinah novih in obstoječih asfaltnih cest za vse skupine prometnih obremenitev. “Zaradi vgrajevanja po hladnem postopku ne prihaja do nepotrebnih emisij v zrak, poraba energije pa je omejena le na delovne stroje in proizvodnjo emulzije. S pomočjo recikliranja je možna ponovna uporaba materiala. Končno stanje tankoplastna prevleka doseže po zgladitvi pod prometom približno tri tedne po izvedbi,” so še dodali.

Številne prednosti tankoplastne prevleke

Namen tankoplastne prevleke je predvsem zaščita obstoječih asfaltnih površin in s tem podaljšanje življenjske dobe obstoječe konstrukcije. Sama izvedba je bistveno krajša in cenejša od izvedbe klasične preplastitve, ima pa še druge prednosti:

  • visoka kvaliteta in velika zmogljivost pri izvajanju,
  • ugodna cena,
  • zaradi tankega sloja ni potrebno nadviševati pločnikov, jaškov itd.,
  • majhna poraba materiala (zmes kamnitih zrn in vezivo),
  • uporaba ekološko neoporečnih, okolju prijaznih materialov,
  • zatesnitev opustelih površin ali razpokanih asfaltnih plasti,
  • povečanje tornih sposobnosti vozišča,
  • zmanjšanje hrupnosti vozne površine (do 35%).

Končno stanje tankoplastna prevleka kot rečeno doseže po zgladitvi pod prometom približno tri tedne po sami izvedbi, kar naj bi bilo v teh dneh. S tem bo cestišče izravnano, težave voznikov pa precej manjše.