Da bi zagotovili boljšo kakovost zraka, se v Mestni občini Maribor odločajo za nakup vozil na okolju prijazne pogone. Vozni park zato posodabljajo z električnimi vozili.

Mestna občina Maribor sledi smernicam zelene mobilnosti v mestnem prometu in infrastrukturi. Nekaj vozil na alternativne pogone je mestna MOM širši javnosti predstavila že v okviru nedavnega Evropskega tedna mobilnosti.

Snaga z novim cestnim pometačem

Vozila na alternativne pogoje uporabljajo posamezna podjetja v okviru Javnega holdinga Maribor (JHMB). Zadnja naložba mestne občine je bila namenjena Snaginemu cestnemu pometaču CityCat2020ev. Vozilo proizvajalca Bucher v celoti poganja elektrika. Tudi sicer je zelena mobilnost na prvem mestu tako drugod v Evropi kot tudi pri nas.

MOM je za nakup pometača pridobila 100 tisoč evrov nepovratne finančne spodbude iz Eko sklada, k temu pa so primaknili še lastni delež v višini 59.990 evrov.

MOM je za nakup pometača pridobila 100 tisoč evrov nepovratne finančne spodbude iz Eko sklada, k temu pa so primaknili še lastni delež v višini 59.990 evrov.

Vir: FB MOM

Vir: FB MOM

Vir: FB MOM

MOM se je zavezala k izboljšanju kakovosti zraka in prometne varnosti zlasti v mestnem središču, ki je zaradi gostote prometa in zgoščene poseljenosti najbolj problematično. Skladno s tem načrtom trudijo umikati avtomobile, širiti prostor, namenjen pešcem in kolesarjem, ter zelene površine. Mesto naj bi bilo na tak način vse bolj prijazno trajnostnim oblikam mobilnosti, četudi za zdaj izboljšave veljajo predvsem v središču mesta ob Dravi. Na bolj oddaljenih mestnih četrteh je bistveno manj sprememb na bolje.

Skladno s tem načrtom trudijo umikati avtomobile, širiti prostor, namenjen pešcem in kolesarjem, ter zelene površine. Mesto naj bi bilo na tak način vse bolj prijazno trajnostnim oblikam mobilnosti, četudi za zdaj izboljšave veljajo predvsem v središču mesta ob Dravi.

Vozila na okolju prijazne pogone, za uporabo v potniškem prometu ali pa kot delovna vozila javnih podjetij in občine, po mnenju odgovornih na MOM nakazujejo vizijo razvoja na področju mestnega prometa.

Vir: FB MOM

Vir: FB MOM

Vir: FB MOM

Milijon za šestici, ki bosta vozili pod Pohorje

Z investicijami na MOM posodabljajo tudi vozni park javnega prometa. Prva načrtovana investicija sta dva povsem električna avtobusa. “Vozni park v mestnem avtobusnem promet posodabljamo z električnimi vozili: kupili bomo dva električna avtobusa, ki bosta vozila na liniji številka 6 – Vzpenjača. Dobava je predvidena v aprilu 2022, nakup je vreden dober milijon evrov in je iz Eko sklada sofinanciran v višini 300 tisoč evrov na avtobus,” so pojasnili na MOM.

Dobava je predvidena v aprilu 2022, nakup je vreden dober milijon evrov in je iz Eko sklada sofinanciran v višini 300 tisoč evrov na avtobus.

Hitra polnilnica do konca leta

V kratkem se obeta tudi pilotni projekt, ki bo poskrbel za nemoteno obratovanje električnih vozil. “Izvedli bomo tudi pilotni projekt v javnem potniškem prometu, v okviru katerega bomo postavili polnilnico za električne avtobuse na avtobusni postaji Vzpenjača (proga 6). Hitro polnjenje bo trajalo do 5 minut.”

Projekt EfficenCE sofinancira program Interreg CENTRAL EUROPE, ki uvaja ukrepe za povečanje energetske učinkovitosti in deleža obnovljivih virov energije na področju infrastrukture v javnem potniškem prometu. Polnilnica je v večini sofinancirana iz EU projekta.

Nakup v višini 157.563 evrov je v 85. odstotkih sofinanciran iz EU-projekta EfficenCE. Postavitev polnilnice načrtujejo do konca tega leta.

Z Maistrom po mestnem središču

Ste med sprehajanjem po mestnem jedru naleteli na mini vozilo Maister. Trenutni vozni park razpolaga z dvema klasičnima in enim odprtim vozilom Maister.

Seveda bi tudi v primeru nakupa vozila za brezplačno vožnjo izven peš cone izbrali vozilo na električni pogon.

Simpatično vozilo vas brezplačno zapelje na želeno lokacijo znotraj peš cone, ker pa je v središču srečati precej meščanov in obiskovalcev, ki potrebujejo prevoz tudi izven omenjenega območja, v MOM načrtujejo nakup dodatnega vozila, ki bi potnike lahko dostavilo tudi izven peš cone, denimo do UKC ali Europarka. Seveda bi tudi v tem primeru izbrali vozilo na električni pogon.