Prvi korak občine je zaprtje stolpa, saj ta zaradi svoje dotrajanosti predstavlja potencialno nevarnost za uporabnike. Lastništvo zemljiškoknjižno še ni urejeno.

V začetku meseca smo poročali, da nas je bralka opozorila na nevarnost razglednega stolpa na vrhu mariborskega Pohorja. Gre za več kot 100 let star razgledni stop jeklene konstrukcije, visok skoraj 20 metrov. V svoji zgodovini je pogosto menjaval lastnike.

Lastništvo zemljiškoknjižno še ni urejeno

Stolp na Mariborskem Pohorju stoji na parceli, ki je po Sklepu o določitvi javnih športih objektov in upravljalcev v Mestni občini Maribor postala objekt občinskega pomena. »Lastništvo zemljiškoknjižno še ni urejeno, saj je za del parcele še vedno v teku denacionalizacijski postopek (denacionalizacijskih postopkov za solastninske deleže parcele št. 494/2, k.o. 675 Hrastje, je bilo več). V zemljiški knjigi je zato kot večinska lastnica parcele še vedno vpisana Republika Slovenija. Zemljiškoknjižno stanje se bo urejalo po zaključku denacionalizacijskega postopka, ki pa je v zaključni fazi,« so nam pojasnili na mariborski občini.

Občina bo tako, kot so nam danes sporočili, v najkrajšem možnem času poskrbela za fizično zaprtje stolpa.

Priznavajo, da predstavlja nevarnosti za uporabnike

Poudarili so tudi, da občina že izvaja aktivnosti in vodi pogovore z različnimi deležniki ter si prizadeva za hitro rešitev problematike stolpa na Mariborskem Pohorju: »Iščejo se tudi možnosti za obnovo oziroma sanacijo le-tega. Prvi korak pa je nedvomno zavarovanje oziroma zaprtje stolpa, saj ta zaradi svoje dotrajanosti predstavlja potencialno nevarnost za uporabnike.«