Štajerska gospodarska zbornica opozarja na posledice, saj bi bilo lahko potencialno ogrozile večje število gospodarskih subjektov in delovnih mest v regiji.

Občina Starše bo sprožila zahtevo o oceni ustavnosti in zakonitosti uredbe o vodovarstvenem območju Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja ter njene skladnosti z drugim odstavkom 69. člena zakona o vodah, ki prepoveduje uporabo nevarnih snovi na vodovarstvenih območjih, so svetniki sklenili občinski svetniki na februarski seji.

Upoštevajo odločitev občinskega sveta

V omenjeni občini želijo, poroča Večer, s to presojo doseči ureditev vodovarstvene zakonodaje predvsem zaradi morebitne širitve letališča. Ustavno presojo prav teh predpisov jim je potrdil župan Bojan Kirbiš, saj je tako sklenil občinski svet. Namen občine je predvsem problematizirati nameravano širitev Letališča Edvarda Rusjana, ki ji nasprotuje več lokalnih iniciativ iz Brunšvika, Miklavža in Rač ter občin Miklavž, Rače – Fram in Starše, pripombe je podala še koalicija nevladnih organizacij s področja varovanja okolja.

Širše posledice za številna podjetja

A na Štajerski gospodarski zbornici opozarjajo, da lahko ima ustavna presoja teh zakonov širše posledice za številna podjetja od Ruš z Dravskim poljem vred, ki ne bi zadevale samo širitve letališča, temveč tudi poslovanje večjega števila gospodarskih subjektov v območju omenjene vodovarstvene uredbe. »Če bi ustavno sodišče ugotovilo neskladje, bi bilo potencialno ogroženih večje število gospodarskih subjektov in delovnih mest v regiji,« opozarjajo. Presoja privede lahko do prenehanja izdajanja dovoljenj na tem območju, pravijo, saj morajo podjetja okoljska dovoljenja obnavljati ob spremembah v proizvodnji, poleg tega je še veliko drugih načinov, s katerimi lahko civilne iniciative nasprotujejo širitvi letališča.

Iniciativa prereka samo letališče

Odvetnica in predstavnica Civilne iniciative Miklavž Simona Marko pa meni, da ima sporna uredba še več točk, a oni prerekajo samo letališče. »Odločitev ustavnega sodišča o zakonitosti členov te uredbe, za katere pravim, da so v neskladju z ustavo in zakonom, nima neposrednega učinka na vsa ostala izdana dovoljenja. Vsako izdano dovoljenje je samostojna, pravnomočna in dokončna upravna odločba. Odločitev ustavnega sodišča nima neposrednega učinka na vsa tako izdana dovoljenja, vpliva le na veljavnost posameznih določb uredbe,« je pojasnila Markova.

Dodaten zaplet po odstopu ministra

Omenjeni zakonodajni zaplet, spomnimo, se je pokazal za izjemno problematičnega šele nedavno, čeprav so po tem zakonu in uredbi okoljevarstvena dovoljenja dobila številna podjetja na tem območju. V postopku izdaje dovoljenja Magni ga je izpostavil član nevladne organizacije Rovo Gorazd Marinček, ki se je odrekel pritožbi na izdano dovoljenje. Dodaten zaplet pa je povzročil še odstop ministra za okolje Jureta Lebna, ki je prenovo in usklajevanje zakonskih aktov na področju varstva voda napovedal že večkrat.