Mestna občina Maribor se je odzvala na pobude in očitke Rajzefiberja, ki deluje na Gosposki ulici 11 in se jim s koncem maja izteka najemna pogodba, ki so jo dobili v času EPK.

Kot smo danes že poročali, prihajajoča javna dražba prostorov na Gosposki ulici 11, kjer trenutno deluje Rajzefiber biro, deli misli občanov. Na pobude in očitke Rajzefiberja, so se kmalu po objavi odzvali tudi na mariborski občini, kjer poudarjajo, da si želijo kakovostnih vsebin na Gosposki ulici – pod enakimi pogoji za vse.

MOM podpira delovanje Rajzefiberja

MO Maribor je pretekli teden objavila razpis o javnem zbiranju ponudb za oddajo poslovnih prostorov MO Maribor v najem, v katerem se nahaja tudi poslovni prostor na Gosposki ulici 11, kjer trenutno deluje društvo Hiša! s svojim Rajzefiber birojem.

MO Maribor najemnega razmerja z društvom ne more zgolj podaljšati, saj Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ne omogoča podaljšanja, ampak le izvedbo novega predpisanega postopka oddaje nepremičnega premoženja,” pojasnjujejo na občini ter dodajajo, da se vodstvo zaveda pomena in doprinosa vsebin Rajzefiber iroja mestu. “Podpiramo delovanje omenjene organizacije tudi s programskimi in projektnimi razpisi, ki jih razpisuje mestna uprava ter javni zavodi v lasti MO Maribor.

Vodstvo MO Maribor si vsekakor želi, da se društvo Hiša! javnega zbiranja ponudb udeleži in še naprej ostane v omenjenih prostorih

Brezplačni najem dodeljen za obdobje petih let

Na občini si po njihovih besedah nikakor ne prizadevajo, da bi društvo moralo zapustiti svoje poslovne prostore na Gosposki ulici 11. “Zgolj upoštevamo Zakon, ki govori, da se mora izvesti nov predpisan postopek za najem poslovnega prostora, saj bi drugačna odločitev pomenila zavestno kršitev zakonodaje,” poudarja vodstvo MO Maribor.

Pojasnujejo, da brezplačnega najema slovenska zakonodaja ne pozna, je pa mogoča pogodba o brezplačni uporabi za največ pet let, in sicer za opravljanje tiste dejavnosti, za katero je nevladni organizaciji bil tudi podeljen status v javnem interesu in ko so za to izpolnjeni vsi ostali zakonski pogoji. “Z društvom Hiša! je tovrstna pogodba že bila sklenjena,” še poudarjajo. 

Na občini še zaključujejo, da si želijo, da se društvo Hiša! javnega zbiranja ponudb udeleži in še naprej ostane v omenjenih prostorih na Gosposki ulici 11, v kolikor jim slednji ustrezajo. A hkrati strogo zagovarjajo načelo legalitete in vsa zakonska načela upravljanja s stvarnim premoženjem, kar pa bo v celoti doseženo le skozi izpeljan predpisan postopek oddaje nepremičnega premoženja.