Nova čistilna naprava v Račah je še kako potrebna. Poskusno bi lahko pričela obratovati že prihodnje leto, povzročala bo manj hrupa in neželenih vonjav, iz odpadnih voda pa bo odstranjevala tudi dušik in fosfor.

Služba vlade Republike Slovenije in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v sklopu drugega povabila Dogovora za razvoj regij sredi januarja 2020 sprejela odločitev, da se odobri finančni prispevek iz Evropskega sklada za regionalni razvoj kot prispevek Evropske unije za operacijo »Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje – Občina Rače-Fram«.

Poenostavljeno povedano to pomeni, da bo Občina Rače-Fram sedaj lahko z vso intenzivnostjo pristopila k izboru izvajalca in izgradnji prepotrebne nove komunalne čistilne naprave v Račah, katere predvidena vrednost znaša skoraj 5 milijonov evrov. Evropska unija pa bo to pomembno okoljsko investicijo, ki bi lahko začela poskusno obratovati že prihodnje leto, sofinancirala v višini blizu 1,4 milijona evrov, prispevek državnega proračuna pa bo znašal okrog 340.00 evrov.

Najučinkovitejši med vsemi prijavljenimi

Občina Rače-Fram se je zbiranja potrebnih soglasij in priprave zajetne dokumentacije za izgradnjo nove čistilne naprave v Račah lotila že pred več kot petimi leti, ob trdni podpori občinskega sveta pa Ministrstvu za okolje in prostor v nadaljevanju posredovala tudi vse ostale potrebne projekte in študije.

»Pot do trenutka, ko smo prejeli težko pričakovani dokument SVRK o evropski podpori, pred tem pa potrditev Ministrstva za okolje in prostor, je bila dolga in izjemno razvejana. Tako zelo, da smo zaradi dolgotrajnosti postopka ter številnih vmesnih nejasnosti in zapletov na trenutke celo že razmišljali, ali ne bi bilo – kljub naši nenehni težnji po kar se da gospodarnem ravnanju z davkoplačevalskim denarjem – za investicijo izgradnje čistilne naprave v Račah bolje zagotoviti lastnih sredstev, saj nas je časovno oddaljevanje možnosti začetka izgradnje že močno jezilo, begalo in vse bolj skrbelo. Tudi zato nam je tedaj, ko se je izkazalo, da smo bili v bistvu med vsemi prijavitelji najučinkovitejši, resnično močno odleglo,« navaja mag. Zorica Zajc Kvas, direktorica Občinske uprave Občine Rače-Fram.

Manj hrupa, neželenih vonjav in terciarno čiščenje

Služba Vlade Republike Slovenije in evropsko kohezijsko politiko je tako med vsemi prijavljenimi okoljskimi projekti kot najbolje pripravljenega prepoznal in kot prvega izbral ter podprl prav projekt izgradnje nove ter bistveno sodobnejše, bolj funkcionalne in zmogljivejše komunalne čistilne naprave v Račah.

Njene kapacitete bodo za več kot enkrat večje od obstoječih in bodo zadoščale za 9600 populacijskih enot, po potrebi pa bo v perspektivi omogočena tudi njihova razširitev. Pri biološkem čiščenju odpadnih, komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih voda bo delovala po sistemu t. i. SBR tehnologije.

Preden bodo industrijske vode spuščene na čistilno napravo, bodo tehnološko očiščene. Poleg primarne in sekundarne funkcije bo nova čistilna naprava, ki bo stala na lokaciji sedanje (ta obratuje že peto desetletje), povzročala manj hrupa in neželenih vonjav ter prinesla še eno v nizu pomembnih izboljšav – opravljala bo tudi terciarno čiščenje, kar bo v praksi pomenilo, da bo iz odpadnih voda odstranjevala tudi dušik in fosfor.