Za začetek sezone imajo na zalogi še približno 700 ton soli in skupno 600 kubičnih metrov posipnega peska, program izvajanja zimske službe pa so uskladili z zahtevami krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

Zima, če ne vremensko, pa vsaj na cestah, je pred vrati, saj je od 15. novembra naprej na vozilih potrebna ustrezna zimska oprema. In četudi snega vremenoslovci vsaj v nižinah še na napovedujejo, smo v uredništvu osrednjega spletnega medija Maribor24.si pred uradnim pričetkom zimske sezone pri Komunalnem podjetju Nigrad preverili, kako so pripravljeni na izvajanje zimske službe na območju Mestne občine Maribor (MOM).

Na voljo 80 plužnih enot in 150 delavcev

Dr. Dejan Pukšič iz tamkajšnje službe za odnose z javnostmi je sporočil, da bodo od petka in do 15. marca prihodnje leto, ko koledarsko traja zima na slovenskih cestah, enote zimske službe v stalni pripravljenosti. Omenjeno podjetje je namreč tudi v aktualni zimski sezoni pooblaščeni izvajalec službe na območju mestne občine, pomagali pa jim bodo kooperanti in podizvajalci. »Na zimsko sezono smo dobro pripravljeni. Izvedli smo pregled vseh plužnih enot, za začetek sezone pa je v zalogi še približno 700 ton soli in skupno 600 kubičnih metrov posipnega peska. Program izvajanja zimske službe je usklajen z zahtevami krajevnih skupnosti in mestnih četrti, tudi letos pa bo na voljo 80 plužnih enot in 150 delavcev,« je poudaril Jože Planinc, vodja službe javne prometne površine in vodja zimske službe pri Nigradu.

Jože Planinc: »S pluženjem bomo pričeli, ko na glavnih cestah zapade do 10 centimetrov snega, kriterij za ostale ceste pa je do 15 centimetrov.«

V izvajanje zimske službe je vključen tudi občinski režijski obrat, ki bo sodeloval pri ročnem čiščenju na dogovorjenih lokacijah v mestu. »Enote, ki so v stalni pripravljenosti, bodo s pluženjem pričele, ko na glavnih cestah zapade do 10 centimetrov snega, kriterij za ostale ceste pa je do 15 centimetrov,« je dodal Planinc.

Težave z nepravilno parkiranimi vozili

Veliko težavo predstavljajo tudi nepravilno parkirana vozila na izpostavljenih točkah, ki ovirajo pluženje in čiščenje prometnih površin, še posebej neregistrirana odslužena vozila, ki jih bo v primeru prijave odpeljalo specialno vozilo »pajek« po odredbi Medobčinskega redarstva. Člani Operativnega štaba občane zato pozivajo, naj v času snežnih padavin, če je le mogoče, odstranijo svoja vozila z javnih površin in tako omogočijo normalno delo pri pluženju in posipu. Pluženje v ožjih ulicah, predvsem zaradi parkiranih vozil v strnjenih naseljih, je namreč velikokrat oteženo.

Na glavnih cestah 10 centimetrov snega

Izvajanje zimske službe na javnih površinah ob posipavanju in pluženju cest vključuje tudi ročno in strojno čiščenje pločnikov, stopnišč in avtobusnih postajališč. Cest in ulic je v dolžini 746,6 kilometrov ter pločnikov 465 kilometrov, avtobusnih postajališč je 376, stopnišč 42, parkirišča se razprostirajo na 29,1 kvadratnih kilometrih, parkirna mesta na 2,3 kvadratnih kilometrih (modra cona) in 26,6 kvadratnih kilometrih (bela cona), večjih mostov in nadvozov je 8, večjih križišč 69 in prehodov za pešce 942. Cest s snežnimi koli morajo označiti v dolžini 193 kilometrov, imajo 234 deponij za ročni posip. Kolesarske poti so v času zimske sezone namenjene predvsem za odlaganje snega; čiščenje kolesarskih poti poteka samo po naročilu MOM.

Na Nigradu še pravijo, da so vsa vozila, vključno z vozili kooperantov in podizvajalcev, opremljena s sistemom GPS, ki omogoča sledenje, navigacijo, komunikacijo in upravljanje z voznim parkom. Ta oprema s pomočjo mobilnega omrežja zagotavlja centralni nadzor voznega parka in komunikacijo z vozili, način spremljanja voznega parka pa omogoča večjo učinkovitost vozil, sledljivost in dokumentiranje izvajanja del.

Za izvajanje del v zimski sezoni dva milijona evrov

Vili Eisenhut, direktor Urada za komunalo, promet in prostor MOM, pravi, da bodo v sezoni 2019/2020 na območju MOM za izvajanje del v zimski sezoni namenili dva milijona evrov.

Vili Eisenhut: »Ob začetku zimske službe ustrezno založeni s soljo in peskom.«

»Na sestanku štaba zimske službe so pristojni za izvajanje zimskega vzdrževanja pri Nigradu poleg akcijskega načrta predstavili tudi zaloge posipnih materialov. Potrdim lahko, da smo ob začetku zimske službe ustrezno založeni s soljo in peskom. Za koordinirano izvajanje zimske službe je vzpostavljena komunikacija med Nigradom in vzdrževalci državnih cest na območju MOM,« je dejal Eisenhut. Dodal je, da je v lanski sezoni realizacija znašala 1,345.025 evrov.

Sol za posip za občane

Sol za posip bo v času trajanja zimske sezon , od 15. novembra do 15. marca prihodnje leto, na voljo tudi občanom Mestne občine Maribor. Prevzamejo jo lahko do 20 kilogramov ob predložitvi osebnega dokumenta na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti v času uradnih ur. Sol za posip je v razsutem stanju, zato občanom priporočajo, da s seboj prinesejo ustrezno posodo.

Globe v razponu od 40 do 500 evrov

Na voznike apelira tudi predstavnik Postaje prometne policije Vojko Bevk, predvsem, da pravočasno pripravijo svoje vozilo na zimske razmere in preverijo tehnično brezhibnost vozil. Predpisano zimsko opremo morajo imeti vozila tudi v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena deska) ali poledenelo (poledica). »Od 15. novembra dalje bodo policisti, ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjali tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo. Globe, ki so predpisane za kršitelje, so v razponu od 40 do 500 evrov,« dodaja Bevk.

Za varnost zadolženi tudi upravniki ali lastniki

Nadzor zimske službe bo opravljal tudi Medobčinski inšpektorat Maribor. Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva dr. Ivan Kobal je poudaril, da so upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb dolžni zagotavljati varnost in neovirano uporabo javnih prometnih površin, če obstaja nevarnost zdrsa snega ali padca ledenih sveč na javno površino.

Dr. Ivan Kobal: »Praviloma lastniki objektov ali upravniki poskrbijo za varen dostop do ali v objekte z javnih površin.«

»Na svojem objektu morajo odstranjevati ledene sveče s streh in žlebov, pločnik za pešce pa je treba ustrezno zavarovati, če obstajajo navedene nevarnosti. Treba je preprečiti nevarno padanje snega s streh, na pročeljih, ki so obrnjena na javno cesto ali drugo javno površino, pa morajo biti nameščeni žlebovi in odtoki meteornih voda,« je dejal Kobal in nadaljeval, da je prepovedano odmetavanje snega na javne prometne površine, pločnike, kolesarske steze in vozišča. Praviloma lastniki objektov ali upravniki poskrbijo za varen dostop do ali v objekte z javnih površin.

Poziv občanom

Vse Mariborčane prosijo, da v času snežnih padavin, če je le mogoče, svoja vozila odstranijo z javnih površin ter tako omogočijo normalen potek dela enot zimske službe pri pluženju in posipu. Pluženje v ožjih ulicah, predvsem zaradi parkiranih vozil v strnjenih naseljih, namreč velikokrat ni izvedljivo.