Z novim razpisom bo mogoče za investicije v samooskrbo s sončno energijo pridobiti nepovratno finančno pomoč, zato je smiselno preveriti, kako izbrati pravo sončno elektrarno in kam se obrniti za svetovanje?

Novi javni poziv Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije prinaša nepovratne finančne spodbude:

  •  500 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;
  • 50 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe;
  • za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest. Spodbude bodo dodeljene za naložbe, izvedene od vključno 1. 3. 2022 dalje. Naprave morajo ob oddaji vloge že obratovati .

Investicija v samooskrbo s sončno energijo se sicer zdi pravi bav bav, a s pravim svetovanjem je lahko to najboljša naložba, ki jo boste v letošnjem letu opravili. Za ključne informacije o postopku izbire sončne elektrarne, njenih najpomembnejših karakteristikah in vsem drugem, kar morate o sončnih elektrarnah vedeti, smo se obrnili na strokovnjake na tem področju, podjetje Prosigma plus, podjetje, ki lahko poskrbi tudi za vse korake na poti vaše energetske neodvisnosti ter zagotovi postavitev vrhunske sončne elektrarne.

»Slovenija je na splošno enakomerno zelo dobro osončena, zato skoraj ni regije, kjer postavitev sončne elektrarne ne bi bila možna,« nam povedo v podjetju Prosigma plus: »Kakovostni ponudniki preučijo možne lege sončne elektrarne, pri čemer upoštevajo postavke kot so poraba, lokacija, postavitev streh in temu primerno svetujejo glede velikosti in same postavitve sončne elektrarne, da se vam investicija čimprej povrne.«

Prosigma plus

Postaviti sončno elektrarno v 2023 – da ali ne?

Pojavlja se vprašanje, kako dolgoročna in kako smiselna investicija je sončna elektrarna v letu 2023, zato v podjetju Prosigma plus pojasnjujejo: »Kakovostnejši proizvajalci sončnih modulov, ki predstavljajo glavni del sončne elektrarne, zagotavljajo garancijo, da bo po 25 letih iz sončne elektrarne še vedno mogoče izkoristiti nad 80 % proizvedene električne energije.«

»Pomembna komponenta sončne elektrarne je razsmernik, ki prilagaja izhodno napetost sončnih modulov ter s tem maksimirizira iznos elektrarne. Za razsmernik proizvajalci zagotavljajo vsaj 10 letno garancijo, z možnostjo podaljšanja na 20 ali 25 let. Življenjska doba sončne elektrarne lahko ob kakovostnih komponentah in ustreznem vzdrževanju doseže tudi 30 let in več.«

V podjetju Prosigma plus tako poudarijo, da je investicija v samooskrbo s sončno energijo v letošnjem letu še prav posebej smiselna: »Pri trenutnih cenah električne energije, se lahko investicija v sončno elektrarno povrne že v 6 letih, v posameznih primerih tudi prej. Ob ustreznih predpostavkah, seveda, ki pa so ustrezno načrtovana energetska naprava za objekt, kakovostna izvedba del in vzdrževanje ter morebitna pridobitev subvencije,« pri čemer še posebej opozorijo na možnost pridobitev finančnih spodbud Eko sklada za sisteme z obnovljivimi viri energije.

Še vedno ne veste, ali je sončna elektrarna za vas ali ne?

V podjetju Prosigma plus razrešijo še zadnje dvome, ki posameznika pred odločitvijo za sončno elektrarno obhajajo: »Investicija v sončno elektrarno je v osnovi smotrna, v kolikor za elektriko na mesečni ravni porabite 100 € ali več. Večji je strošek elektrike, hitreje se povrne investicija. V primeru, da je strošek nižji, je investicija manj smiselna, saj se povrne v daljšem roku. Izbrani ponudnik naj bi najprej preveril vašo preteklo porabo električne energije.«


Pri investiciji v sončno elektrarno ne tavajte sami v temi, ampak se raje obrnite na strokovnjake. V podjetju Prosigma plus vam bodo pomagali v vseh korakih na poti do vaše energetske neodvisnosti.


»Pri novogradnji se navadno pogleda velikost stavbe ter način ogrevanja – pri novogradnjah je zelo pogosto to toplota črpalka. Če bo ogrevanje s toplotno črpalko, se predvidijo toplotne energetske izgube stavbe. Na podlagi tega se določi energija za ogrevanje. Glede na povprečno porabo gospodinjstev se doda še ostala poraba elektrike. Upošteva se tudi število družinskih članov. Preverijo morebitne načrtovane investicije, npr. v električno vozilo,« še dodajajo in opozorijo, da je pomembna tudi informacija, ali morda v bližnji prihodnosti načrtujete povečanje svoje porabe.

PREBERITE ŠE: Kaj storiti, če se pri vas ni mogoče priklopiti na javno kanalizacijo?

Samooskrba je vedno smiselna

Energetska neodvisnost je vedno smiselna in zaželena, prav slednjo pa vam lahko omogoči vgradnja kakovostne sončne elektrarne. »Samooskrba pomeni, da sončno elektrarno priklopite na interno hišno električno omrežje ali omrežje znotraj večstanovanjske zgradbe, ta nato deluje paralelno z javnim električnim omrežjem, proizvedeno električno energijo pa v čim večji meri porabite.«

»Sistem samooskrbe za gospodinjstva in mali poslovni odjem (MPO) za MPO in GO z električno energijo je v Sloveniji trenutno še povezan s t. i. shemo neto merjenja (angl. net metering) električne energije na letnem nivoju,« nas še poučijo v podjetju Prosigma plus in dodajo: »V veljavi bo samo še do konca leta 2023. Trenutno se pripravlja nova Uredba o samooskrbi, ki takega načina poračunavanja ne bo omogočala, podrobnosti novosti pa še niso znane.«

Na vrsti je postavitev

In ko smo končno odločeni, da se zares podamo v investicijo in postavimo lastno sončno elektrarno … Kam? Kako? V podjetju Prosigma plus pojasnjujejo: »Najprimernejša lokacija za sončno elektrarno je streha, zato se pri postavitvi upošteva njena lega, usmerjenost, naklon, velikost ter kakovost strešne kritine in ostrešja.«

»Streha, ki je obrnjena na jug, je najbolj optimalna. Kar ne pomeni, da je ni mogoče postaviti tudi na druge strehe, na primer na streho orientirano na vzhod in zahod. Orientacija proti severu, z večjimi nakloni strehe, ni primerna.«

»Pri postavitvi je treba upoštevati, da streha nima preveč ovir, med katere sodijo dimniki, nadstrešna okna in podobno in da ni senčena. To pomeni, da v bližini ni preveč objektov, ki bi jo zakrivali – torej dreves, bližnjih objektov, hribov ali česa drugega. Pred montažo sončne elektrarne je priporočljivo zamenjati dotrajano streho ali strešno konstrukcijo. Strešnike je možno menjati tudi naknadno, vendar je investicijsko gledano to manj smotrno.«

Kot povedo v podjetju Prosigma plus, je ključno tudi, da za postavitev sončne elektrarne najdemo izkušene izvajalce: »Pri montaži je dobro, da so izvajalci izkušeni. Ker gre za dela na višini je nujen tudi varnostni načrt in zavarovanje projekta, s tem vas izvajalec, v primeru nesreče, razbremeni odgovornosti.«

Za konec – ne pozabite na urejeno dokumentacijo

»Najprej je potrebno pridobiti soglasje za priključitev naprave v električno omrežje, ki ga izda lokalni distributer,« nam birokracijo, ki jo obsega investicijo v sončno elektrarno, pojasnijo v podjetju Prosigma plus: »Poleg soglasja je treba pripraviti in oddati vlogo za subvencijo in po potrebi financiranje pri Eko skladu, vlogo za izplačilo subvencij, vlogo za priklop ter pogodbo o priključitvi. Pri izbranem ponudniku sončne elektrarne na ključ preverite, ali je priprava oz. urejanje omenjene dokumentacije vključena v  končne ponudbo oz. ceno sončne elektrarne.«