Iz Hoferjevega oddelka za odnose z javnostmi so sporočili, da so odprtja bencinskih servisov povezana s številnimi upravnimi postopki, zato s točnimi podatki še ne razpolagajo.

V Mariboru na Pobrežju se že nekaj časa omenja, da naj bi ob trgovini Hofer v Ulici Veljka Vlahoviča prišlo do manjše spremembe zazidalnega območja. Na parkirišču trgovine naj bi namreč načrtovali umestitev manjšega samopostrežnega bencinskega servisa s točilno ploščadjo z nadstrešnico, tehnološkim objektom in podzemno cisterno.

Trenutno osem samopostrežnih bencinskih servisov

Iz oddelka za odnose z javnostmi v podjetju Hofer so sporočili, da so odprtja bencinskih servisov povezana s številnimi upravnimi postopki, zato s točnimi podatki še ne razpolagajo. »Bencinske servise, ki se nahajajo ob nekaterih naših trgovinah, zgradi in upravlja podjetje FE Trading. Trenutno obratuje osem samopostrežnih bencinskih servisov po vsej Sloveniji (v Postojni, Ivančni Gorici, Tržiču, Ilirski Bistrici, Medvodah, v Kranju-Primskovo ter v Ljubljani na Tržaški cesti in Toplarniški ulici), ki našim strankam omogočajo enostavno in hitro črpanje goriva,« so zapisali in nam svetovali, da se glede natančnejših informacij o odprtju novega bencinskega servisa obrnemo na omenjeno podjetje. To smo tudi storili, jim po elektronski pošti posredovali novinarsko vprašanje in jih večkrat poskušali priklicati po telefonu, a vselej neuspešno.

Gradnja še v fazi načrtovanja

Iz službe za odnose z javnostmi Mestne občine Maribor pa pojasnjujejo, da je gradnja bencinskega servisa – male bencinske črpalke v sklopu trgovine Hofer še v fazi načrtovanja, saj niso sprejeti prostorski dokumenti, ki bi določali lokacijsko umestitev in to gradnjo omogočali. »Mestni svet je gradivo za Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za del S-34 (križišče ob Ulici Veljka Vlahovića – območje trgovine Hofer) obravnaval še v prejšnjem sklicu na 39. redni seji dne 16. oktobra lani in ga v prvi obravnavi tudi sprejel. Druga obravnava je bila uvrščena na 5.sejo mestnega sveta letos 13. maja, vendar je mestni svet s sklepom odločil, da se obravnava tega gradiva in odločanje o njem uvrsti na eno od naslednjih sej,« so zapisali. Sicer spadajo bencinski servisi po Uredbi o razvrščanju objektov (Ur.l.RS št. 37/18) med trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti pod šifro 12303 – oskrbne postaje za maloprodajo motornih goriv in oskrbo vozil in se lahko umeščajo tudi v stanovanjska naselja.