Mestna občina Maribor je objavila razpisno dokumentacijo za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor za leto 2019. Polemike pa so začele nastajati, saj se na razpis lahko prijavijo le podjetja, ki delujejo v starem mestnem jedru.

Kot je navedeno v razpisu, gre za pomoči namenjene za razvoj podjetništva in odpravo brezposelnosti v Mestni občini Maribor, to so pomoči de minimis. Pomoči po pravilu de minimis so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči, kot to opredeljuje Uredba Komisije in Pogodba o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis. Namen pomoči je povečevanje števila in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni upravičenec znaša do 10 minimalnih mesečnih plač. Nepovratna sredstva se lahko namenijo samo za sofinanciranje stroškov odprtja novega delovnega mesta in sicer za zaposlitev brezposelne osebe, s katero ima prijavitelj  – upravičenec do sredstev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih. Polemike pa se pojavljajo, saj se za tovrstne pomoči, za katere so zagotovljena sredstva v višini 120.000 evrov, lahko prijavijo le podjetja iz starega mestnega jedra v Mariboru.

Kdo se na javni razpis lahko prijavi?

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ter imajo poslovni sedež na območju Mestne občine Maribor in največ 50 zaposlenih, samostojni podjetniki, pravne osebe, ki imajo status socialnega podjetja in so vpisana v evidenco socialnih podjetij, ki jo vodi pristojno ministrstvo. Za podjetje se po tem razpisu šteje gospodarski subjekt organiziran kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.

Kot že omenjeno, pa se lahko prijavijo le podjetja, ki poslujejo na območju starega mestnega jedra. Meja območja starega mestnega jedra poteka po severnem robu Gregorčičeve ulice, vzhodnem robu Trga svobode, Ulice škofa Maksimilijana Držečnika in Ulice slovenske osamosvojitve, po severni obali reke Drave in po zahodnem robu Strossmayerjeve ulice.

V razpisu je navedeno tudi, da lahko imajo upravičenci imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju Mestne občine Maribor poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Razpis je odprt do vključno petka, 13. septembra 2019.

Ostre kritike

Odzivi na razpis so bili med svetniškimi skupinami in na politično obarvanih straneh socialnih omrežij precej burni. Ne eni izmed takšnih strani so zapisali: “Za Arsenoviča smo Mariborčani le tisti iz LEVEGA brega Drave! Mestna občina Maribor je objavila Javni razpis za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor leto 2019. Vse lepo in prav, če ta ista občina pod vodstvom Arsenoviča ne bi kot Maribor štela le ožjega dela v starem mestnem jedru na levem bregu Drave. To je tista mala rumena pikica! Samo podjetja iz tistega malega dela Maribora se lahko prijavijo na ta razpis, kjer se bo razdelilo za 120.000,00 EUR davkoplačevalskega denarja! Saj ni treba posebej razlagat, zakaj si je Arsenovič izbral samo to področje, ne?”

Razpisu nasprotujejo tudi v Svetniški skupini Liste Franca Kanglerja-Nove ljudske stranke Slovenije, zahtevajo celo novo pripravljeno dokumentacijo, saj naj bi bila ta diskriminatorna:

Svetniška skupina Liste Franca Kanglerja,ostro nasprotuje Javnemu razpisu za sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest v Mestni občini Maribor za leto 2019, ki ga je objavila Mestna občina Maribor, saj postavlja delno nejasna, predvsem pa diskriminatorna merila. Zahtevamo,da se razpis razveljavi in zajame celotno območje Mestne občine Maribor. Sredstva zagotovljena na proračunski postavki Ukrepi za spodbujanje gospodarstva so namenjena vsem poslovnim subjektom v Mestni občini Maribor in ne samo izbranim znotraj občine. Opozarjamo na nesmiselne in nejasne pogoje razpisa,s katerim ne bomo rešili problema oživitve mestnega jedra.

MOM se je na kritike že odzvala, pravijo, da je razpis namenjen oživitvi centra mesta:

MO Maribor želi s predmetnim javnim razpisom pripomoči k oživitvi mestnega jedra in s subvencijo za dodatno ustvarjeno zaposlitev pomagati podjetjem, ki delujejo v starem mestnem jedru predvsem na področju trgovine, gostinstva, obrti in drugih storitvenih dejavnosti, ki jih meščani potrebujejo za kvaliteto preživljanje vsakdanjika. Na MO Maribor opažamo, da imajo manjše trgovinice, lokali in delavnice v mestnem jedru velikokrat premalo zaposlenih, da bi si lahko privoščili podaljšan delovni čas med vikendi, predvsem ob nedeljah in pa tudi daljši delovni čas med tednom. Ob enem zaznavamo tudi, da se prej našteti deležniki v mestnem jedru ne uspejo ukvarjati z marketinško promocijo in z aktivnostmi za izboljšanje svoje ponudbe ter storitev, saj so trgovci nemalokrat v vlogi prodajalca, nabavnika, čistilca, aranžerja, računovodje…Z ukrepom si prizadevamo tudi zaposliti čimveč brezposelnih oseb iz naše občine v mestnem jedru, povečati potrošnjo in izboljšati ponudbo ter povečati obisk mestnega jedra predvsem ob vikendih.

Celotno razpisno gradivo lahko preberete TUKAJ.