Mariborski mestni svetniki so danes v prvem branju načeloma podprli spremembo načina obračunavanja komunalnega prispevka.

Mariborski mestni svetniki so danes v prvem branju načeloma podprli spremembo načina obračunavanja komunalnega prispevka, ki se za stanovanjske objekte draži, za industrijske in poslovne objekte pa se cena znižuje. Do drugega branja odloka pričakujejo, da se med drugim preuči možnost oprostitve plačila tega prispevka v posameznih primerih.

Komunalni prispevek je treba plačati ob gradnji objektov, ki bodo priključeni na občinsko komunalno opremo (vodovod, kanalizacija, cesta, plinovod in toplovod). Medtem ko se je doslej plačeval glede na velikost zemljišča, na katerem se objekt gradi, se bo bo novem pri izmeri dajatve upoštevala tudi tlorisna površina objekta, je pojasnil direktor Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Mojmir Grmek. “Nikjer nismo želeli dvigovati cene. To je posledica prilagoditve novi zakonodaji,” je zatrdil.

Odbori niso bili soglasni

Odbor mestnega sveta za finance je predlog odloka podprl, odbor za komunalne in gospodarske javne službe pa ne, med drugim zaradi po njihovi oceni nejasne formule izračuna. Kritike so izrazili tudi številni mestni svetniki, ki so se med drugim zavzeli za možnost oprostitve plačila komunalnega prispevka za ranljive skupine, na primer mlade družine, in stavbe, kot so domovi za starostnike. Izražene so bile tudi bojazni, da bodo višje cene komunalnega prispevka odgnale investitorje in silile ljudi v selitev v sosednje občine.

Župan Saša Arsenovič je po zaključku razprave poudaril, da je treba najti kompromis. “Ne smemo pozabiti, da je komunalni prispevek namenjen investicijam v komunali, hkrati pa moramo ostati prijazni do investitorjev,” je dejal. “Verjamem, da se bomo uskladili in na podlagi dodatnih številk poskušali najti skupni imenovalec,” je dodal.

Izredna seja za nakupu gostilne Pri treh ribnikih

Arsenovič je na koncu seje presenetil z napovedjo, da bo prihodnji ponedeljek sklical izredno sejo, na kateri bodo razpravljali o njegovem predlogu za ustanovitev podjetja Mestne nepremičnine, prek katere bi lahko izvedli nakup Gostilne pri treh ribnikih. Želi si namreč, da ta objekt na izjemni lokaciji v Mestnem parku preide v občinsko last, s čimer bi lahko bolje izkoristili njen turistični potencial.