Mariborska občina je objavila javni razpis za sofinanciranje programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2020.

Objavljen je nov javni razpis Mestne občine Maribor. Gre za sofinanciranje programa »Maribor . mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2020.

Predmet sofinanciranja so naslednji programi:
– Izvedba občinskih, območnih, državnih ali mednarodnih tekmovanj v znanju za mlade;
– Udeležba mladih na občinskih, območnih, državnih ali mednarodnih tekmovanjih v znanju;
– Izvedba počitniških izobraževalnih taborov, šol in delavnic;
– Dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje nadarjenih mladih (mladih talentov);
– Dodatno izobraževanje mentorjev in koordinatorjev izobraževalnih dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah ter domovih za učence in dijake, ki aktivno sodelujejo v programu »Mladi za napredek Maribora«.

»Predmet sofinanciranja po tem razpisu so programi, namenjeni vzpodbujanju ustvarjalne dejavnosti mladih, ki niso financirani iz javnih sredstev kot del redne izobraževalne dejavnosti,« zapišejo v razpisu.

Predvidenih skoraj 14 tisočakov

Za sofinanciranje po tem javnem razpisu je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2020 predvidenih 13.975,00 evrov. Na javni razpis se lahko prijavijo neprofitni programi, ki bodo izvedeni najkasneje do 30. 10.2020. Razpis je odprt do 13. julija 2020.

Vloga mora biti naslovljena na: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Vloga mora biti poslana oziroma oddana v zaprti kuverti, na katero se nalepi izpolnjeni obrazec (Obrazec za naslovno stran 2 kuverte – JR MMZ 2020-10) in z obvezno oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programa »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2020, navedba točke javnega razpisa, št. 4102-657/2020 ter oznako vlagatelja.

Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti do 13. julija 2020, velja datum poštnega žiga. V enako opremljeni kuverti se lahko vlogo odda tudi osebno do 13. 7. 2020, do 15. ure v sobi 14/pritličje, Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Več o samem razpisu najdete TUKAJ.