Na novinarski konferenci v Mestni hiši Rotovž je Saša Arsenovič s sodelavci predstavil tudi aktualne teme, ki jih bodo mestni svetniki obravnavali na ponedeljkovi seji mestnega sveta.

(od leve) Samo Peter Medved, Saša Arsenovič, Mateja Cekić in Danijel Železnjak

Pred ponedeljkovo 8. redno sejo Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MOM) so danes v sejni sobi Mestne hiše Rotovž pripravili novinarsko konferenco, ki so se je udeležili župan Saša Arsenovič, podžupan Samo Peter Medved, pomočnica direktorja občinske uprave Mateja Cekić in Danijel Železnjak iz sektorja za komunalo in promet. Predstavili so ključne točke dnevnega reda.

Luč na koncu tunela v zadevi žičnice

»Imamo še nekaj drugih tem, ki niso stvar mestnega sveta in kava z novinarji je vredu, če imaš še kakšne pozitivne vsebine,« je začel župan in nadaljeval: »Ena izmed teh opažamo t. i. luč na koncu tunela v zadevi žičnice, saj je sodišče odločilo tako kot si je odvetniška pisarna v sodelovanju z nami tudi zamislila. Upoštevala je likvidacijsko vrednost naprav, subvencije države in občine do sedaj ter bo pri oceni vrednosti žičnic, katerih uporabno bo morala MOM slej kot prej plačati. Glede na to, da je bila prej številka 13,5 milijonov, in da se ta zdaj približuje približno petim, je to velik uspeh občine.«

Zaključen arhitekturni natečaj za Dravsko promenado

Kot drugo pomembno stvar, kot je dejal, je omenil Farmadent: »Imam dobro informacijo za vse, ki dobro mislite za Maribor. Kemofarmacija kot veletrgovec, ki je v lasti največjega farmacevta, saj ima v lastni 2.300 lekarne v Evropi, je odpovedala pogodbo Farmadentu. Torej, če moramo mi prodati Farmadent, pričakujem, da bo prodal Kemofarmacijo. Potem pač ni izjem. Veletrgovec, ki ima sam lekarne, nam odpove pogodbo, ker nismo sladni z zakonom, sam pa je v isti situaciji. Ne more za tujega lastnika veljati nekaj drugega kot za domačega,« je pojasnil Arsenovič in nadaljeval: »Imamo še eno dobro zgodbo. Bil je zaključen arhitekturni natečaj za Dravsko promenado, ki je verjetno najpomembnejši projekt tega mandata. Na vrsti smo, da povežemo arhitekturo z naravovarstveniki in zavodom za varovanje kulturne dediščine ter pristojnim ministrstvom glede varovanja voda,« je razložil Arsenovič. V prid viziji, ki jo po njegovih besedah zastopajo v mestu, to je da mesto odpirajo in ne zapirajo za ljudi ter umikajo nevarna sredstva, kot so motorizirana vozila, je še omenil, da se je na tokratno novinarsko konferenco pripeljal z mestnim kolesom in ne več skuterjem.

Optimistično o ustanovitvi holdinga

Ustanovitev holdinga občinskih podjetij je sicer nekoliko v zamudi, a Arsenovič zagotavlja, da bodo v kratkem storjeni nadaljnji koraki. »Pričakujem, da bo zagledal luč sveta še letos in bo v začetku naslednjega leta začel s prvimi dejavnostmi,« je razložil župan.

Letni program športa predstavili športnim klubom

Podžupan Medved pa je dejal, da so pohiteli s pripravo letnega programa športa, predvsem zato, da bi financiranje športa potekalo nemoteno. »Letni program športa smo že, lahko rečem, da v kompetentni zasedbi, predstavili vsem športnim klubom. In ti so ga sprejeli relativno dobro,« pravi Medved in med drugim dodaja, da je v njem dajejo več denarja za vrhunski šport. »Upoštevali smo vse zainteresirane, ki so podali svoje pripombe in predloge, zato ne pričakujem večjih zapletov pri sprejemanju,« pravi podžupan.

Rebalans proračuna

Cekićeva pa pravi, da bodo svetniki v ponedeljek sprejemali rebalans proračuna letošnjega proračuna, s katerim zmanjšujejo veljavnega za približno 2,1 milijona evrov. »Davčni prihodki se znižujejo za 1,8 milijona, saj gre za znižanje NUSZ. Znižani bodo tudi kapitalski prihodki za 1,4 milijonov evrov, v okviru katerega se znižujejo prodaje stavbnih zemljišč za okoli 500.000 evrov, poslovnih stavb za približno 600.000 evrov in stanovanj za okoli 300.000 evrov. Na transfernih prihodkih znižujemo realizacijo za 1 milijon, predvsem iz naslova prihodka za investicijo na območju cone Tezno. Prihodki iz prodaje kapitalskih deležev in zadolževanje pa ostajajo na isti ravni,« je pojasnila Cekićeva. Na uradu za kulturo se malenkost zvišujejo odhodki za 30.000 evrov, dodatni stroški za naročilo projektno-investicijske dokumentacije za obnovo Čeligijevega stolpa, nekaj dodatnih tekočih stroškov za zavodih, na sekretariatu za splošne zadeve pa se odhodki zvišajo za 300.000 (investicijska vzdrževanja upravnih prostorov). »V projektni postavki gre za prenos sredstev med posameznimi postavkami glede na pričakovano realizacijo posameznih projektov. Najvišje pa je zmanjšanje odhodkov na uradu za komunalo, in sicer za 1,2 milijona, pri čemer gre velik del za investicije v coni Tezno. Nabava vozil za vzdrževanje čistoče se zaradi predvidenih sredstev iz eko sklada se prenaša v naslednje leto, medtem ko je za podaljšek Ceste proletarskih brigad spremenjena časovnica in se sredstva znižujejo za okoli 350.000 evrov. Nekaj je ostanka na zimski službi, znotraj komunale pa se bistveno povečuje postavka za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa in nekaj manjšega povišanja je na tekočih odhodkih,« med drugim razloži Cekićeva in podaril, da so višji odhodkih na področju subvencioniranja stanarin, kjer gre za odločbe CSD in nanje ne morejo vplivati.

Začetna ura plačevanja parkirnine ob 8. uri

Tudi Železnjak o predlogu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah razloži, da so upoštevali pripombe, pobude in predloge. »Začetna ura plačevanja parkirnine bo ob 8. uri, ki bo veljala do 19. ure. Pri tem smo sledili tudi tistim, ki živijo v mestu. Sobota bo ostala brezplačna, medtem ko se cene plačila parkirnin v belih conah ne spremenijo. Cena parkiranja na območju pri Koroških vratih, severno od Mladinske, pa se zniža na 0,50 centov,« je pojasnil Železnjak in kot bistveno spremembo omenil, da bo pakiranje za tiste, ki v teh conah parkirajo do 10 minut, brezplačno.

O občinskem časopisu

Na seji bo tudi drugo branje odloka o ustanovitvi občinskega časopisa, ki ima po besedah župana lepo ime. »Gre za občinsko glasilo, ki ga ima velika večina tudi manjših občin. V tem vidim možnost celovitega obveščanja ljudi. Pričel je čas, da se začnemo z zgodbami hvaliti in ni potrebno pisati samo slabih. Osnova temu bo elektronski medij, ki je cenejši, vendar je v mestu še veliko ljudi, ki še vedno radi berejo,« je pojasnil Arsenovič. In ker bo ena od sprememb tudi, da bo lahko župan sam imenoval ali razrešil urednika, odgovarja: »A ni lepo, da župan prevzame odgovornost, kako bo časopis izgledal in se ne skrivam za nekom. V uredniškem odboru pa je predviden nekdo iz mestne uprave in tudi mestnega sveta, kar pomeni, da bodo imeli vpliv. Ravno te pristojnosti mi bodo dale možnost vpliva, da ne bo šlo za županovo glasilo.«