Gre za lokacijo nedaleč od Starega mosta čez Dravo in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kjer sta bila v preteklosti center za socialno delo in bančna poslovalnica, ekipa prejšnjega župana Andreja Fištravca pa je tja želela preseliti Mariborsko knjižnico

Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je na današnji seji mariborskega mestnega sveta napovedal gradnjo novih stanovanj za mlade in mlade družine. Te namerava ponuditi na Dvorakovi ulici 5 in 7 na Taboru.

“To ne bodo neprofitna stanovanja, ampak stanovanja s tržno najemnino, zato smo iskali primerno lokacijo,” je pojasnila nova direktorica sklada Irena Španinger.

Gre za lokacijo nedaleč od Starega mosta čez Dravo in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kjer sta bila v preteklosti center za socialno delo in bančna poslovalnica, ekipa prejšnjega župana Andreja Fištravca pa je tja želela preseliti Mariborsko knjižnico. Za projekt nameravajo na stanovanjskem skladu odšteti 1,3 milijona evrov in če bo šlo vse po sreči, bodo stanovanja na voljo za oddajo v najem v drugi polovici leta 2023.

Naredili preobrat

“Imeli smo možnost te prostore prodati, a smo naredili preobrat, ker želimo, da se naredi nekaj kakovostnega za mlade. Ta stanovanja bodo pomagala graditi podobo mesta v očeh mladih in obenem prispevala k drugačni podobi stanovanjskega sklada,” je povedal župan Saša Arsenovič.

Mestni svetniki so potrdili potreben rebalans poslovno finančnega načrta sklada za leto 2020, obenem pa tudi letno poročilo tega sklada za lansko leto.

Danes so obravnavali tudi poročilo o lanskem delu Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki med drugim kaže velik porast prihodkov od komunalnega prispevka, kar je posledica pospešene stanovanjske gradnje v Mariboru, katere nadaljevanje pa je zaradi epidemije novega koronavirusa letos pod vprašajem.

Zmanjšanje priliva za milijon evrov s strani pravnih oseb

Velike spremembe so bile tudi pri prihodkih iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, saj se je z lanskim letom nekoliko spremenil način obračunavanja tega prispevka. Uresničilo se je napovedano zmanjšanje priliva za milijon evrov s strani pravnih oseb, so pa ta izpad sredstev nadomestili z izboljšanjem evidenc in odpravo sivih con pri fizičnih osebah. V tem delu so prejeli veliko pritožb, zato so bile odločbe izdane nekoliko pozneje in posledično se je del vplačil prenesel v naslednje leto.