Svet zavoda Mariborske razvojne agencije je po tem, ko je Mihael Leskovar odstopil, objavil razpis za delovno mesto direktorja.

Po tem, ko smo pred dvema tednoma poročali, da je odstopil Mihael Leskovar, direktor MRA, je Svet zavoda Mariborske razvojne agencije danes objavil razpis za delovno mesto direktorja regionalne razvojne agencije za obdobje štirih let. Prijave bodo sprejemali tri tedne, kandidati pa bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po sklepu pristojnega organa

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

najmanj univerzitetna stopnja izobrazbe ali najmanj visoka strokovna stopnja s specializacijo oz. najmanj druga bolonjska stopnja, družbene, poslovne, upravne in pravne ali druge ustrezne smeri,
najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta z vodstvenimi deli v gospodarskih družbah, zavodih ali državni upravi,
aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika,
državljanstvo Republike Slovenije,
− kandidat/ka se ne sme kot družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ali osebne družbe ukvarjati z dejavnostjo, ki je v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo zavoda,
− ob prijavi na razpis mora kandidat/ka predložiti tudi predlog razvoja dejavnosti zavoda za mandatno obdobje,
− kandidat/ka mora vlogi priložiti potrdilo o nekaznovanju ter potrdilo, da ni v kazenskem postopku

Prijave z življenjepisom, opisom dosedanjega dela ter dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev lahko posredujte na sedež zavoda: Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.

Na kuverto napišite: »Vloga za direktorja – ne odpiraj«.