Pri predlogu rebalansa, ki je 2,1 milijona evrov nižji, kot je bilo predvideno po doslej veljavnem dokumentu, ni bilo večjih nasprotovanj.

Mariborski mestni svetniki so na včerajšnji seji potrdili rebalans letošnjega proračuna, ki bo po novem znašal 137,7 milijona evrov in je 2,1 milijona evrov nižji, kot je bilo predvideno po doslej veljavnem dokumentu. Najbolj vroča je bila razprava v zvezi z odlokom o ustanovitvi občinskega časopisa, ki ga je večina svetnikov na koncu le potrdila.

Več za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa

Kot je v zvezi s spremembami proračuna razložila predstavnica mestne uprave Mateja Cekić, ta odhodke za 1,8 milijona evrov znižuje iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki bodo pobrani šele naslednje leto, manj bo tudi denarja od prodaje občinskega premoženja. Temu primerno so proračun prilagodili tudi na odhodkovni strani in časovnico nekaterih načrtovanih projektov premaknili v naslednje proračunsko leto. So pa hkrati za kar 1,3 milijona evrov povečali sredstva za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa.

Plačljivo parkiranje na belih conah med tednom so podaljšali

Gladko je šlo skozi tudi odločanje o nekaterih spremembah parkirnega režima v mestu. V županstvu so namreč upoštevali nekatere pripombe iz prve obravnave, tako da sobotno parkiranje še naprej ostaja brezplačno. Ob tem so plačljivo parkiranje na belih conah med tednom podaljšali do 19. ure, višje so cene parkirnih dovolilnic, za 20 centov dražje bodo tudi cene občinskih parkiriščih z zapornicami.

Potrjena letni program športa in direktorica JMSS Maribor

Ob koncu seje so svetniki s 37 glasovi za in nobenim proti potrdili še letni program športa za prihodnje leto, ki za programski del namenja 4,1 milijona, za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme pa še dodatnih 700.000 evrov. Na predlog nadzornega sveta Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada (JMSS) Maribor je mestni svet s 17 glasovi za in s 14 glasovi proti za direktorico sklada za mandatno obdobje štirih let imenoval Ireno Španinger. Dosedanji direktorici Tanji Vindiš Furman se izteka štiriletni mandat, sicer pa se je na razpis za delovno mesto direktorja prijavilo šest kandidatov. Razpisna komisija je na osnovi predloženih vizije razvoja sklada in strategije stanovanjske politike ter opravljenih razgovorov s šestimi kandidati (en ni ustrezal pogojem razpisan) ocenila, da je glede na dosedanje delovne izkušnje s področja stanovanjske politike in nepremičnin Španingerjeva najustreznejša kandidatka.