Na območju Glavnega trga, ki dobiva novo podobo, ima Mestna občina Maribor v lasti enajst poslovnih prostorov. V tem mesecu so sicer objavili razpis za oddajo več nepremičnin, med drugim tudi za Rotovško klet in sejno sobo generala Rudolfa Maistra.

Na območju Glavnega trga, ki dobiva novo podobo, ima Mestna občina Maribor v lasti 11 poslovnih prostorov. Šest se jih nahaja na delu trga, ki se trenutno prenavlja, preostalih pet pa je lociranih na vzhodnem delu trga (med Glavnim mostom in Židovsko ulico).

Mariborska občina je sicer v tem mesecu objavila razpis za oddajo več nepremičnin. Med drugim oddaja Rotovško klet na Glavnem trgu oziroma Rotovškem trgu, in sicer za občasen najem za dnevno ali urno uporabo. Cena za najem skupa 733 kvadratnih metrov kleti in pritličja znaša za dnevno uporabo 95 evrov + ddv ali 20 evrov + ddv za urno uporabo prostorov.

“Trenutno so vsi občinski poslovni prostori na Glavnem trgu oddani v najem, eden izmed njih (Glavni trg 14 oz. Rotovški trg 9) pa v občasno uporabo – trenutno do 6. junija 2020,” so za Maribor24 pojasnili na mariborski občini.

Povprečna cena 6 evrov na kvadratni meter

V kolikor se bo kateri izmed poslovnih prostorov izpraznil, ga bo mariborska občina poskušala ponovno oddati.  V skladu z veljavno zakonodajo obstajajo naslednje postopkovne možnosti oddaje občinskih poslovnih prostorov:

  • objava namere o oddaji nepremičnega premoženja v najem,
  • javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora ali
  • javna dražba najemnine za določen poslovni prostor.

Cene najemnin se razlikujejo glede na stanje in urejenost lokala, ki se oddaja v najem. Povprečna mesečna najemnina občinskega poslovnega prostora na Glavnem trgu znaša 6 EUR na kvadratni meter površine (od 3,15 €/m2 do 9,55 €/m2).

Najamete lahko tudi sejno sobo in druge nepremičnine

V kolikor potrebujete sejno sobo, jo lahko odslej najamete tudi od Mestne občine Maribor. Sejna soba Generala Maistra je namreč na voljo po ceno 20 evrov na uro oz. 100 evrov za dnevno uporabo + ddv. Najeti je mogoče tudi občinsko sejno sobo Urbana, ki se nahaja na Grajski ulici 7, v velikosti 111 kvadratnih metrov. Cena znaša 80 evrov oz. 16 evrov na uro + ddv. Rezervacija prostorov mora biti opravljena najkasneje 7 dni pred želenim terminom.

V kolikor potrebujete sejno sobo, jo lahko odslej najamete tudi od Mestne občine Maribor. Sejna soba Generala Maistra je namreč na voljo po ceno 20 evrov na uro oz. 100 evrov za dnevno uporabo + ddv.

Zraven tega občina oddaja še nekaj drugih nepremičnin. Grajeni kiosk št. 4 ob stavbi Partizanska cesta 3-5, se od 1. julija naprej oddaja za nedoločen čas. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 217 evrov, interesenti pa morajo plačati varščino v višini 6-kratne najemnine. Najemnika išče tudi poslovni prostor na Partizanski cesti 20, ki bo na voljo prav tao s 1. julijem, in sicer bo znašala najemnina 212 evrov.

V občasno uporabo daje občina še dve predavalnici v Tkalki na naslovu Tkalski prehod 4.

Ob tem je občina objavila še namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine – zemljišča na Taboru (z ID znakom parcele 659 270/5 v k.o. Tabor), v izmeri 224 kvadratnih metrov. Izhodiščna cena znaša 14.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 22-odstotnega davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.