Med drugim jih je zmotilo, da naj bi po novem bilo možno plačilo parkirnine za najmanj eno uro.

Mariborski mestni svetniki so danes v prvi obravnavi načeloma soglašali s podaljšanjem časa plačljivega parkiranja v mestu in ostalimi predlaganimi spremembami odloka o občinskih cestah, a pričakujejo določene popravke. Med drugim jih je zmotilo, da naj bi po novem bilo možno plačilo parkirnine za najmanj eno uro.

Odločno proti so bili predstavniki Liste Franca Kanglerja – NLS ter Liste župana Andreja Fištravca, ki so prepričani, da bo s tem še manj življenja v središču mesta. “Če ne bi verjel v predlagane ukrepe, se kot lastnik restavracij in hotela v centru mesta ne bi odločil zanje,” je odgovoril župan Saša Arsenovič.

Prej bi bilo treba poskrbeti za boljše avtobusne povezave

Tudi nekatere druge svetniške skupine so podvomile, da bodo spremembe dejansko spodbudile ljudi k pogostejši uporabi javnega potniškega prometa, saj da bi bilo treba prej poskrbeti za boljše avtobusne povezave in parkirišča na obrobju mesta.

Tudi v koaliciji mnenja, da je takšna odločitev pretirana

Da je podaljšanje plačljivega parkiranja ob delovnih dneh do 20. ure pretirano, so ocenili celo v koalicijskih strankah. “Treba je najti neko zlato sredino. Mogoče je treba prej okrepiti redarsko službo in kaznovalno politiko do tistih, ki parkirajo na zelenicah,” je dejal novoimenovani mestni svetnik NSi Bernard Memon.

Predlog bodo morali potrditi še v drugi obravnavi

Omenjene spremembe odloka o občinskih cestah so sprva nameravali sprejemati po skrajšanem postopku, a so se na začetku današnje seje mestni svetniki odločili, da opravijo običajen, dvofazni postopek. To pomeni, da bodo predlagane spremembe morali potrditi še v drugi obravnavi na eni od prihodnjih sej.

Občinski časopis z imenom Časopis

V prvi obravnavi so danes potrdili pravno podlago za začetek izdaje občinskega časopisa, s katerim naj bi zagotovili boljšo informiranost občanov o dogajanju v občini. Predvidoma bo začel izhajati v prihodnjih mesecih, v tiskani obliki na dva meseca in kot brezplačnik. Pripombe mestnih svetnikov, ki naj bi se upoštevale do druge obravnave dokumenta, so se nanašale predvsem na potreben vnos varovalk, ki bi zagotovile objektivnost vsebin, nekatere je zmotilo tudi predlagano ime Časopis.

Potrdili odlok o skupni občinski upravi

Potrdili so tudi odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave, s čimer želijo doseči več denarja od države. Zaenkrat ima 18 občin skupaj inšpektorat in redarstvo ter pet občin urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, ki ju bodo zdaj združili in jima morda v prihodnje priključili še nekatere druge upravne občinske naloge, kot so notranja revizija, civilna zaščita in urejanje prometa.

Ker mestni svetniki tu niso imeli pripomb, so danes opravili kar obe branji dokumenta in s tem je odlok v mariborski občini dokončno sprejet. Morajo pa ga potrditi še v ostalih sodelujočih občinah.

Občini očitajo slab izkoristek razpoložljivih financ

Veliko razprave je bilo danes glede izvrševanja proračuna občine v prvi polovici letošnjega leta, ki kaže 35-odstotno realizacijo načrtovanih prihodkov in 33-odstotno realizacijo odhodkov. Medtem ko v mestni upravi trdijo, da je do konca leta še mogoče nadoknaditi izpad, so v opoziciji prepričani, da gre za enega najslabših izkoristkov razpoložljivih finančnih virov v zadnjih letih.

Nov direktor Mariborske razvojne agencije postal Uroš Rozman

Mestni svetniki so danes potrdili, da častni občan mesta letos postane zdravnik Erih Tetičkovič, listino mesta pa dobi Medobčinsko društvo delovnih invalidov Maribor in zlati grb gledališki igralec Marjan Bačko.

Za novega direktorja Mariborske razvojne agencije (MRA) po odstopu Mihaela Leskovarja so potrdili Uroša Rozmana, ki je doslej delal v Regionalni razvojni agenciji za Koroško, javnosti pa je znan predvsem kot koordinator izgradnje Dravske kolesarske poti v Sloveniji.

Za Europarkom novo nakupovalno središče

Kljub nekaterim pomislekom o potrebnosti dodatnih trgovskih površin v mestu je bil v prvi obravnavi sprejet nov zazidalni načrt za trenutno nepozidano območje med nakupovalnim središčem Europark, nekdanjimi zapori in železniško progo, kjer zasebni investitor načrtuje izgradnjo novega trgovsko-poslovnega centra.

Podžupan Samo Peter Medved je pojasnil, da je bilo območje že v preteklosti namenjeno trgovski dejavnosti, zato teh načrtov, ki se bodo izvajali na zasebni lastnini, občina ne more preprečiti. Se je pa Arsenovič strinjal, da mesto potrebuje bolj celosten in premišljen pristop k urejanju prostora in okolja.