Združitev Dnevnika in Večera naj bi se po zagotovilih v upravah obeh družb odrazila v višji kakovosti obeh medijev, dogaja se ravno nasprotno. Lastnik Dnevnika namreč grozi z odpuščanjem oziroma nižanjem plač.

V sindikatih Dnevnika in novinarjev Slovenije ter v društvu novinarjev ob napovedanem kolektivnem odpuščanju novinarjev Dnevnika pozivajo lastnika Bojana Petana in upravo družbe k spoštovanju delovnopravne zakonodaje. Še zlasti se zavzemajo za spoštovanje zagotovil, ki jih je Petan dal zaposlenim in javnosti.

Napovedal znižanje plač oziroma odpuščanja, čeprav je obljubil kolektivno podaljšanje pogodb

Lastnik in predsednik uprave Petan je dejal, da je podaljšanje novinarske kolektivne pogodbe na Dnevniku zaradi slabih poslovnih rezultatov družbe pod vprašajem, so zapisali izvršni odbor Sindikata Dnevnika, izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije in upravni odbor Društva novinarjev Slovenije. Po njihovih besedah je namesto podaljšanja kolektivne pogodbe napovedal znižanje plač oziroma odpuščanja. Še konec julija pa je tako javnosti na Radiu Slovenija kot zaposlenim na Dnevniku zatrjeval, da bodo kolektivno pogodbo, katere normativni del poteče novembra, najkasneje novembra podaljšali brez velikih pogajanj kot že zadnjih deset let.

Združitev Dnevnika in Večera brez pričakovanih koristi

Petana pozivajo, naj izpolni zagotovila, ki jih je dal. “Če tega ne bo storil in je na javnem mediju zavajal tako javnost kot zaposlene, to ne bo vplivalo le na socialni status zaposlenih, ampak tudi na ugled in kredibilnost časopisa, ki ga predstavlja kot predsednik uprave,” so navedli.

V društvu hkrati ostro obsojajo postavljanje ultimatov v stilu “nižje plače ali odpuščanja” in nasprotujejo kakršnemu koli odpuščanju, zlasti brez dogovora s socialnimi partnerji. Združitev Dnevnika in Večera naj bi se po zagotovilih v upravah obeh družb odrazila v višji kakovosti obeh medijev. “A signali kažejo, da se dogaja nasprotno,” so opozorili. Čeprav poslovodstvo najučinkoviteje niža stroške poslovanja prav z zmanjšanjem števila zaposlenih, je takšna poslovna politika še zlasti v primeru medija zelo kratkovidna in škodljiva, so dodali.

Več odpuščanja, več nižanja kakovosti

Po njihovih besedah se bodo nižanje materialnih in socialnih standardov novinarjev ter odpuščanja nedvomno odrazila v znižanju kakovosti časopisa, kar vodi v nižanje novinarskih standardov v državi ter dolgoročno v še večje padanje naklad in še slabši poslovni položaj medijskih družb. Obvladovanje stroškov z odpuščanjem novinarjev ne sme biti dolgoročen način za reševanje morebitnih poslovnih težav medija in novinarji ne smejo biti tisti, ki vsakič znova na svojih plečih nosijo posledice zaradi manjših naklad časopisov, so izpostavili.

V društvu pozivajo Petana in vse ostale lastnike medijev, naj se vzdržijo kratkoročnih ukrepov in naj poskušajo poslovni položaj medijev reševati v sodelovanju s tistimi, ki te medije ustvarjajo.

STA